"Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад"

 


УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
м. АВДІЇВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 17.10.2016 № 122
м. Авдіївка, Донецька обл.

Про затвердження  Порядку
проведення  іспиту кандидатів
на  заміщення  вакантних посад    


Відповідно до ст. 10  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 (із змінами і доповненнями), керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації»

Р О З П О Р Я Д Ж У Ю С Ь:

1.Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у військово-цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області (додається).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.


             
Керівник військово-цивільної
адміністрації м.Авдіївка
Донецької області                                  
полковник                                                                                          П.В. Малихін
 

Додаток