Оголошення

Оголошення про проведення в місті Авдіївка Донецької області конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких  буде надаватися фінансова підтримка у 2021 році

Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціальної спрямованості (далі – ІГС), для виконання (реалізації) яких у 2021 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049, Порядку використання коштів міського бюджету міста Авдіївка Донецької області  для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм (проектів, заходів), затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області  від 24 лютого 2020 року №185 та розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області  від 05 березня 2020 року №229 «Про    організацію  та  проведення  конкурсу  з визначення   програм   (проектів, заходів),  розроблених  інститутами   громадянського  суспільства соціальної спрямованості, для виконання (реалізації) яких буде надаватися фінансова підтримка у  2021 році».

Мета конкурсу – розвиток партнерства з громадськими організаціями соціальної спрямованості та  залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення міста Авдіївка відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

 • відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, формуванням соборності та державності, проголошенням Незалежності України, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
 • заходів з реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
 • проведення заходів з національно-патріотичного виховання.

Рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) має відповідати  міському рівню проведення конкурсу.

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які є:

 • юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення  проведення конкурсу;
 •   громадськими організаціями осіб з інвалідністю, ветеранів війни, чорнобильців, іншими громадськими організаціями, які спрямовують свою діяльність на здійснення заходів щодо соціального захисту вразливих верств населення на території міста Авдіївка.

      Проекти можуть включати такі види діяльності:

- проведення круглих столів, конференцій, семінарів, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;

- інші види діяльності, необхідні для реалізації пріоритетів конкурсу.

 У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які:

 • спрямовані на отримання прибутку;
 • спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;
 • не передбачають міського рівня реалізації.

Загальний фонд бюджетних коштів конкурсу проектів становить 15000 грн.

Бюджетні кошти, надані ІГС, спрямовуються на:

 1) реалізацію програм (проектів, заходів) ІГС за результатами конкурсу, а саме:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, формуванням соборності та державності, проголошенням Незалежності України, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

- заходів з реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

 -  проведення заходів з національно-патріотичного виховання.

2) адміністративні витрати ІГС під час виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:

- оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об’єднань;

- оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

- оплата праці (матеріальне заохочення)  не більше  ніж для трьох штатних працівників, безпосередньо задіяних в реалізації програми (проекту, заходу) у розмірі не більше мінімальної заробітної плати, встановленої на час подання конкурсної пропозиції;

- придбання канцелярських товарів;

- послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;

- послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту становить не більше 5000 грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проекту. Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проекту, мають бути забезпечені інститутами громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 2 Порядку  використання коштів міського бюджету міста Авдіївка для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості, на реалізацію програм (проектів, заходів) на 2021 рік, затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдїівка Донецької області від 24 лютого 2020 року №185 (далі – Порядку);                                                                                      
 • опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, заходу за рахунок бюджетних коштів за формою згідно з додатком 3 Порядку;
 • листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 • інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою згідно з додатком 4 Порядку;
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи інституту громадянського суспільства (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником інституту громадянського суспільства).

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на CD або DVD диску чи інших електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Організатор конкурсу видає учасникові конкурсу довідку із зазначення дати надходження конкурсної пропозиції та переліком наданих документів.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 27 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: вул.Молодіжна, б.5, м.Авдіївка, 86065. Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області, кабінет №13, контактна особа – Пилипенко Тетяна Станіславівна.

Консультації та додаткова інформація за телефоном (+3806236) 3-22-22 або на сайті www.avdvca.gov.ua.

 Строки проведення конкурсу  - відповідно до календарного плану проведення Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),  розроблених інститутами громадянського  суспільства  соціальної спрямованості, для  виконання (реалізації)  яких буде  надаватися  фінансова підтримка у 2021 році, затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області  від 05 березня 2020 року №229.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 •   інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;
 •   інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
 •   інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Забороняється надання фінансової підтримки на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу), якщо її фінансування передбачається за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення конкурсу.

Форми документів для участі у конкурсі розміщені на офіційному сайті військово - цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області в розділі «Конкурс з визначення програм, розроблених інститутами громадянського  суспільства».

 

Оголошення підготовлено управлінням соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області.