Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, у зв’язку із винесенням кривднику обмежувального припису

І. Загальні положення

1. Цим Порядком визначається механізм взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (далі - суб’єкти), у зв’язку із винесенням кривднику обмежувального припису.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” і “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

3. Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів, визначених статтею 6 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” та статтею 7-1 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах).

ІІ. Винесення рішення про видачу/ продовження обмежувального припису

1. Суд: задовольняє заяву та видає / продовжує обмежувальний припис у вигляді одного чи декількох заходів тимчасового обмеження прав особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" або Законом України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", на строк від 1 до 6 місяців (ст.ст. 350-6, 350-7 ЦПК). Рішення суду проголошується у судовому засіданні, яким завершується розгляд справи, публічно (повністю або лише вступна та резолютивна частини рішення) (ст. 268 ЦПК).

2. Копії повного рішення суду вручаються учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, негайно після проголошення такого рішення. Учасникам справи, які не були присутні у судовому засіданні, копія рішення суду надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення негайно, але не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення (ст. 350-8 ЦПК).

3. Про видачу або продовження обмежувального припису суд не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення повідомляє (ст. 26 ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», ст. 350-8 ЦПК):

- уповноважені підрозділи органів Національної поліції України за місцем проживання (перебування) заявника для взяття особи, стосовно якої видано або продовжено обмежувальний припис, на профілактичний облік;

- а також районні, районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації та виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад за місцем проживання (перебування) заявника.

4. Рішення суду про видачу/ продовження обмежувального припису підлягає негайному виконанню (ст.ст. 350-6, 430 ЦПК).

5. Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково (ст. 352 ЦПК). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення (ст. 354 ЦПК).

6. Оскарження рішення суду про видачу/ продовження обмежувального припису не зупиняє (ст. 350-6 ЦПК).

ІІІ. Виконання рішення суду про видачу/ продовження обмежувального припису

1. Негайне виконання судового рішення полягає в тому, що воно набуває властивостей здійснення і підлягає виконанню не з часу набрання ним законної сили, що передбачено для переважної більшості судових рішень, а негайно з часу його оголошення в судовому засіданні, чим забезпечується швидкий і реальний захист життєво важливих прав та інтересів громадян і держави. Обов'язковість рішень суду віднесена Конституцією України до основних засад судочинства (ч. 5 ст. 124 Конституції України). У зв’язку із цим рішення суду про видачу або продовження обмежувального припису, які відповідно до закону підлягають негайному виконанню, є обов'язковими для всіх громадян і підлягають виконанню на всій території України (ст.ст. 18, 430 ЦПК України).

2. Належним виконанням судового рішення про видачу або продовження обмежувального припису необхідно вважати виконання кривдником закріплених у ньому заходів - обов’язків особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

ІV. Фіксування уповноваженими особами органів державної влади чи місцевого самоврядування заходів, вжитих до кривдника

1. Після отримання від суду рішення про видачу або продовження дії обмежувального припису уповноважена особа органів державної влади чи місцевого самоврядування вносить цю інформацію до Журналу реєстрації заяв про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (графа 13).

2. Після отримання інформації от інших суб’єктів взаємодії щодо вжитих ними заходів щодо кривдника вносить її до Журналу реєстрації заяв про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (графа 13).

3. Враховує застосовані судом заходи тимчасового обмеження прав кривдника під час підготовки або коригування програми для постраждалої особи.

 

V. Постановка кривдників на профілактичний облік та проведення з ними профілактичної роботи

1. Постановка кривдника на профілактичний облік та проведення з ними профілактичної роботи здійснюється за фактом видачі/ продовження обмежувального припису. Вітчизняне законодавство не вимагає окремої вказівки у рішенні суду на те, що зазначену особу уповноважений підрозділ поліції повинен взяти на профілактичний облік, тому, навіть якщо у рішенні суду така фразі відсутня, кривдника обов’язково потрібно взяти на профілактичний облік (ст.ст. 26, 27 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству, наказ Національної поліції України від 25.02.2019 №124). Порядок взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України здійснюється відповідно до наказу від 25.02.2019 №124.

2. Після отримання від суду рішення про видачу або продовження дії обмежувального припису працівники, уповноважені на здійснення заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, протягом доби формують матеріали за фактами вчинення домашнього насильства та інформують про це керівника уповноваженого підрозділу поліції для поставлення кривдника на профілактичний облік із наданням копій таких матеріалів.

3. Керівник територіального (відокремленого) уповноваженого підрозділу поліції за результатами розгляду зазначених матеріалів приймає рішення про поставлення кривдника на профілактичний облік, а працівник, відповідальний за організацію роботи з особами, які перебувають на профілактичному обліку, вносить відомості про кривдника до журналу реєстрації осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства. Відомості про взяття кривдника на профілактичний облік протягом доби вносяться до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

4. Інформація про постановку кривдника на профілактичний облік передається уповноваженій особі органів державної влади чи місцевого самоврядування для внесення цієї інформації до Журналу реєстрації заяв про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі

5. Поліцейський, відповідальний за організацію профілактичної роботи з кривдником:

- інформує постраждалу особу про те, що у випадку порушення / невиконання кривдником хоча б одного із передбачених обмежувальним приписом заходів, їй потрібно про це повідомити до поліції за телефоном 102;

- попереджає кривдника про кримінальну відповідальність за умисне невиконання заходів, передбачених обмежувальним приписом;

- здійснює контроль за поведінкою кривдника за місцем проживання/перебування;

- проводить з ним профілактичну роботу відповідно до строків застосування заходів, передбачених обмежувальним приписом.

6. Після закінчення строку дії обмежувального припису кривдник знімається з профілактичного обліку уповноваженим підрозділом поліції, на території обслуговування якого він перебуває на профілактичному обліку.

VІ. Припинення умисного порушення кривдниками передбачених обмежувальним приписом заходів тимчасового обмеження їх прав або покладених на нього обов’язків та притягнення їх до кримінальної відповідальності

1. У випадку, якщо постраждала особа повідомляє телефоном 102 поліцію, що кривдник умисно не виконує / порушує хоча б один із передбачених винесеним обмежувальним приписом заходів, група реагування / мобільна група поліції для реагування на домашнє насильство / поліцейський, відповідальний за організацію профілактичної роботи з кривдником здійснює виїзд, за необхідності припиняє протиправні дії кривдника, встановлює обставини, збирає пояснення та інші матеріали.

Нерідко трапляються ситуації, коли кривдник відмовляється виконувати заходи тимчасового обмеження його прав або покладені на нього обмежувальним приписом обов’язки, зокрема заборону перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою або усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи. Обмежувальний припис, хоча й виноситься судом, за своїм правовим статусом є спеціальним заходом щодо протидії домашньому насильству (п. 2 ч. 1 ст. 24 цього ж Закону), а отже, здійснення контролю за виконанням кривдниками спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству, у т. ч. й шляхом застосування поліцейських заходів примусу, протягом строку їх дії належить до повноважень уповноважених підрозділів органів Національної поліції (п. 6 ч. 1 ст. 10 цього ж Закону).

2. За наявності підстав вважати, що вчинені кривдником дії/бездіяльність містять ознаки складу злочину, передбаченого ст. 390-1 КК України, матеріали передаються до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку кримінального провадження. Для початку кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 390-1 КК України, заява потерпілого не є обов’язковою, оскільки воно не відноситься до проваджень у формі приватного обвинувачення (ст. 477 КПК).

3. Через 24 години з моменту внесення таких відомостей слідчий надає заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 214 КПК).

4. Чи є необхідність, щоб уповноважену особу органу місцевої влади повідомляли про розпочате кримінальне провадження?

5. Проведення досудового розслідування (здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу)

 

Додаток

Етапи застосування до кривдника обмежувального припису

Етапи
Термін
1.
Винесення / продовження судом обмежувального припису
Термін початку виконання – негайно з часу його оголошення в судовому засіданні
2.
Вручення копій повного рішення суду:
 
 
- учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні
негайно після проголошення такого рішення;
 
- учасникам справи, які не були присутні у судовому засіданні
надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення негайно, але не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення
3.
Повідомлення судом про видачу або продовження обмежувального припису:
 
 
- уповноважених підрозділів органів Національної поліції України за місцем проживання (перебування) заявника для взяття особи, стосовно якої видано або продовжено обмежувальний припис, на профілактичний облік
не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення
 
- районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад за місцем проживання (перебування) заявника
не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення
4.
Фіксування уповноваженими особами органів державної влади чи місцевого самоврядування заходів, вжитих до кривдника
Законодавством термін не визначений; виходячи з практики ЄСПЛ – це повинен бути «розумний строк», тобто строк, що є об’єктивно необхідним для внесення інформації до Журналу реєстрації заяв про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (графа 13)
5.
Врахування застосованих судом заходів тимчасового обмеження прав кривдника під час підготовки або коригування програми для постраждалої особи
Законодавством термін не визначений; виходячи з практики ЄСПЛ – це повинен бути «розумний строк» тобто строк, що є об’єктивно необхідним для врахування застосованих до кривдника заходів у програмі для постраждалої особи
6.
Формування матеріалів про постановку на облік за фактом вчинення домашнього насильства
протягом доби після отримання від суду рішення про видачу або продовження дії обмежувального припису
7.
Постановка кривдника на профілактичний облік
на підставі рішення керівником територіального (відокремленого) уповноваженого підрозділу поліції
8.
Проведення з кривдником профілактичної роботи
відповідно до строків застосування заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків, передбачених обмежувальним приписом стосовно кривдника, а в разі продовження припису – на встановлений судом строк
9.
Зняття кривдника з профілактичного обліку
після закінчення строку дії обмежувального припису
10.
Початок кримінального провадження, якщо кривдник умисно не виконує / порушує хоча б один із передбачених винесеним обмежувальним приписом заходів
невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення слідчим з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення
11.
Надання заявнику витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань
через 24 години з моменту внесення таких відомостей до реєстру