Звіт про роботу комісії

Звіт
про роботу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за 2017 рік

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», утворена відповідна комісія з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам (далі – комісія), яка затверджена розпорядженням військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 14.09.2017 №547. До складу комісії ввійшли представники органів, що здійснюють соціальні виплати, а саме: спеціалісти соціального захисту населення, Пенсійного фонду, центру зайнятості, відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування.

Комісія в своїй діяльності керується постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», а також Положенням про комісію.

Для призначення соціальних виплат структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення за власною iнiцiативою або за зверненням органiв, що здiйснюють соцiальнi виплати, протягом 15 робочих днiв з дня отримання вiдповiдної заяви внутрiшньо перемiщеної особи або з дня надходження звернення вiд органiв, що здiйснюють соцiальнi виплати, проводить перевiрку достовiрностi зазначеної в заявi iнформацiї про фактичне мiсце проживання внутрiшньо перемiщеної особи. За результатами проведення перевiрки складається акт обстеження матерiально-побутових умов сiм’ї, який пiдписується всiма повнолiтнiми внутрiшньо перемiщеними особами та у визначених законодавством випадках — їх законними представниками, а також особами, які проводили обстеження. Управління соцiального захисту вносить на розгляд комiсiй подання про призначення (вiдновлення) або про вiдмову в призначеннi (вiдновленні) вiдповiдної соцiальної виплати, до якого додається акт обстеження матерiально-побутових умов сiм’ї. На розгляд комісії також виносяться акти обстеження матерiально-побутових умов сiм’ї з підтвердженням або не підтвердженням факту проживання внутрішньо переміщеної особи, який надається робочою групою.

У 2017 році було проведено 50 засідань комісії, на яких розглянуто 2909 актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї , у тому числі:

- 1108 актів за списками, наданими управлінням Пенсійного фонду України в м.Авдіївка, та Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області;

- 81 актів за списками, наданими Авдіївським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування;

- 30 актів за списками, наданими міським центром зайнятості в м.Авдіївка;

- 1916 актів за списками управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації.

Із загальної кількості актів позитивні рішення прийнято:

- 1068 внутрішньо переміщеним особам у призначенні пенсії;

- 73 внутрішньо переміщеним особам у призначенні страхових виплат;

- 29 внутрішньо переміщеним особам у призначенні виплат по безробіттю;

- 1865 внутрішньо переміщеним особам у призначення державних соціальних допомог.

За результатами роботи комісії, протягом 2017 року було відмовлено у призначенні виплат 100 внутрішньо переміщеним особам, а саме:

- 40 внутрішньо переміщеним особам у призначенні пенсії;

- 8 внутрішньо переміщеним особам у призначенні страхової виплати;

- 1 внутрішньо переміщеній особі у призначенні виплати центру зайнятості у зв’язку з безробіттям;

- 51 внутрішньо переміщеним особам у призначенні державних соціальних допомог.

На підставі здійснення перевірок внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання/перебування із загальної кількості відмов у призначення виплат внутрішньо переміщеним особам було відмовлено у призначенні соціальних виплат з причин:

– особа має власне житло – 13 внутрішньо переміщеним особам;

– особа не підтвердила факт проживання – 85 внутрішньо переміщених осіб;

– особа не реалізувала право на звернення – 2 внутрішньо переміщені особи.

 

Секретар комісії, завідуючий сектором
прийому громадян відділу грошових
виплат та компенсацій
УСЗН ВЦА міста Авдіївка                                                     О.Шошина