Мінімальна заробітна плата – державна соціальна гарантія

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією,  обов`язковою на усій території України для підприємств усіх форм власності  та господарювання.

Мінімальна заробітна плата у 2018 році в Україні встановлена законом «Про Державний бюджет України на 2018 рік»: у місячному розмірі — 3723 грн; у погодинному розмірі — 22,41 грн.  Мінімальна заробітна плата належить до державних гарантій, роботодавець має забезпечити її виплату кожному працівникові за виконану ним місячну чи  годинну норму праці. Якщо нарахована працівнику зарплата за виконану місячну норму праці є  нижчою за розмір мінімальної заробітної плати, то необхідно нарахувати доплату до рівня мінімальної заробітної плати.

Враховуючи вищезазначене, звертаємо увагу роботодавців на необхідність дотримання норм і гарантій, передбачених законодавством, при встановленні рівня заробітної плати найманим працівникам.