Шановні керівники підприємств, організацій та установ!

Укладання колективних договорів  – обов’язкова норма законодавства про працю. У сучасних умовах колективний договір підприємства, установи, організації є тим самим нормативно-правовим актом, який робить можливою повноцінну реалізацію норм трудового законодавства щодо соціально-економічних, трудових, виробничих відносин між працівниками та роботодавцем.

Існуючі сьогодні відносини між працівниками і роботодавцями регулюються нормативно - правовими актами України. Однак законодавство не може врахувати всі особливості діяльності кожного підприємства. Тому для врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин на підприємствах повинні укладатися колективні договори. У колективному договорі, як в локальному нормативно-правовому документі, записуються конкретні норми законодавчих актів, які будуть застосовуватися на підприємстві.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю.

Передбачені в колективному договорі умови відповідно до чинного законодавства є обов'язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх передбачили. Навпаки умови, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в колективному договорі.

Згідно з положеннями чинного законодавства, підписаний сторонами колективний договір підлягає повідомної реєстрації в установленому порядку місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Проведення повідомної реєстрації договорів регулює Порядок повідомної галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115

Як зазначено в цьому Положенні повідомна реєстрація колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), які можуть виникнути в результаті застосування норм цих договорів уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію.

За додатковою інформацією, пов’язаною з укладанням колективних договорів, внесенню змін до діючих колективних договорів звертатись до відділу праці управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації  за адресою: м.Авдіївка, бул. Шевченко, 13, каб.8, тел.3-39-72 .