Про запровадження Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік переселенців

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509
- запроваджується облік осіб, які переміщуються;
- затверджено Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік та форма цієї довідки;
- забезпечується створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються.

Метою запровадження обліку переміщених осіб є отримання достовірної інформації про категорії, потреби та кількість переміщених осіб в цілому по Україні.

Куди необхідно особисто звертатися для отримання довідки
- до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення в райдержадміністраціях, виконавчих органах міських та районних у містах рад;

- до посадової особи уповноваженого органу, яка залучена в установленому порядку до участі в роботі регіонального штабу;
- до інших уповноважених осіб, які можуть бути визначені виконавчими органами сільських та селищних рад.

Заява про взяття на облік повинна містити таку інформацію:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- громадянство (підданство);
- дата та місце народження;
- стать;
- відомості про склад сім’ї, у тому числі про неповнолітніх осіб, які не прибули разом із заявником;
- відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
- адреса, за якою з особою може відбуватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- обставини, що спричинили переміщення (тимчасова окупація АР Крим, проведення АТО, зруйноване житло, інші причини);
- наявність у будь-кого із членів сім’ї у володінні житлове приміщення, що знаходиться в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони АТО;
- відомості про місце роботи та час, з якого особа там працює;
- відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби.
При цьому, заявник дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з ним.
Інформація щодо персональних даних внутрішньо переміщених осіб може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, за згодою заявника.

Видача довідки проводиться:
Органом соціального захисту населення, на довідці проставляється печатка уповноваженого органу.
Відомості про неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з батьками або членами сім’ї, зазначаються у довідці одного із заявників.
У разі зміни місця тимчасового перебування та звернення заявника за видачею довідки до

іншого уповноваженого органу, раніше видана довідка вилучається, про що вносяться відповідні зміни до Бази даних.
У разі втрати або псування довідки уповноважений орган замість неї видає дублікат на підставі заяви особи, яка переміщується.

Підстави відмови у видачі довідки
- відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
- заявник втратив документи, що посвідчують його особу та підтверджують його особу та підтверджують громадянство України, до їх відновлення.