Про надання щомісячної адресної допомоги переселенцям

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 затверджено Порядок надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.


Кому надається допомога.
Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, а також стоять на обліку в органах соціального захисту населення,  яка тимчасово переміщується.

Хто призначає та виплачує грошову допомогу
Призначення та виплату грошової допомоги здійснюють органи соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування) за заявою уповноваженого представника сім’ї.

На який термін надається грошова допомога
Грошова допомога призначається з дня звернення та виплачується терміном не більше ніж шість місяців та виплачується по місяць зняття з такого обліку.

В якому розмірі призначається грошова допомога
Грошова допомога надається в таких розмірах:
- для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) – 884 грн. на одну особу (члена сім’ї);
- для працездатних осіб – 442грн. на одну особу (члена сім’ї).
Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400грн.

Перелік документів для призначення грошової допомоги:
- заява, в якій зазначаються відомості про всіх членів сім’ї;
- копія свідоцтва про одруження (за потреби);
- копії свідоцтв про народження дітей (за потреби);
- письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;
- згода на обробку персональних даних.

Допомога не призначається
Грошова допомога не призначається у разі, коли сім’я має:
- у володінні житлове приміщення, що знаходиться в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони АТО;
- у володінні два і більше транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (не враховуються засоби, придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, а також вітчизняні транспортні засоби з терміном експлуатації понад 10 років та інші засоби з терміном експлуатації понад 15 років);
- на депозитному банківському рахунку кошти у розмірі більшому ніж 10-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб (12 180грн.)

Яким чином виплачується грошова допомога
Грошова допомога перераховується органом соціального захисту населення на рахунок в установі банку.

Умови зменшення розміру допомоги
Допомога для працездатних членів сім’ї зменшується на 50 відсотків, якщо вони:
- не працевлаштувалися протягом двох місяців з дня призначення грошової допомоги, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості;
- перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення АТО, але фактично не працюють.


Якщо і після цього працездатна особа не працевлаштувалася, виплата допомоги припиняється.

Умови припинення виплати грошової допомоги
Виплата допомоги припиняється з наступного місяця:
- за відповідною заявою уповноваженого представника сім’ї;
- за повідомленням державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї у встановлений термін не працевлаштувалися;
- у разі скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- виявлення факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, що впливають на призначення грошової допомоги.