Про захист прав споживачів

Основні права споживачів, а також механізми їх захисту встановлено Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII. Відповідно до статті  4 цього Закону споживач під час придбання, замовлення або використання продукції на території України має право на: належну якість та безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про неї тощо.

У разі порушення цих прав споживачеві гарантується захист його прав державою, що може бути здійснено в декілька способів, які визначені Законом, зокрема:

1) Звернутися до виробника, продавця товару або виконавця робіт (послуг) з вимогою, яка має бути викладена в письмовій формі.

Протягом гарантійного строку споживач має право вимагати:

  • пропорційного зменшення ціни;
  • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення істотних недоліків протягом гарантійного строку споживач має право:

  • розірвати договір та повернути сплачену за товар грошову суму;
  • вимагати заміни товару на такий же або аналогічний з числа наявних у продавця (виробника).

У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов’язаний замінити його на такий, який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти.

Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення ним розрахункового документа.

Продавець, виробник або виконавець зобов'язані прийняти товар неналежної якості в споживача та задовольнити його вимоги. Винятком у цьому разі є лише доведеність факту того, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.

2) Звернутися до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади – Держпродспоживслужби України або її територіальних органів.

Держпродспоживслужбою здійснюється контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів та про рекламу, нагляд за ринком та дотриманням технічних регламентів, стандартів, норм і правил.

3) Звернутися до суду з позовом про захист прав споживачів. Судовий захист прав споживачів здійснюється загальними судами за правилами цивільного судочинства в порядку позовного провадження за позовами фізичних осіб - споживачів.

Споживачі можуть на власний розсуд обрати, куди пред'явити позов: за місцезнаходженням відповідача, за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору (за винятком виключної підсудності). Крім того, вони звільняються від сплати судового збору.

У справах про захист прав споживачів важливим є доведення факту придбання чи замовлення товару (послуги), тягар якого покладається на споживача. Фактом придбання, замовлення товарів (послуг) є розрахунковий документ - квитанція, товарний чи касовий чек, квиток, талон тощо. Втрата або неодержання зазначених документів не позбавляє споживача можливості доводити факт купівлі-продажу за допомогою свідків.

 

Військово-цивільна адміністрація
міста Авдіївка Донецької області