Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування

Загальні положення.

Відповідно до Законів України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт» (із змінами), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» (із змінами), згідно розпорядження  керівника військово-цивільної адміністрації від 11.07.2017  №  400    «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування»,  організатор перевезень оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

Організатором конкурсу  є військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області.

Проведення конкурсу здійснює  конкурсний комітет, склад якого затверджений розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 07.06.2017 № 352 «Про затвердження складу конкурсного комітету з перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування в м. Авдіївка».

Плата за участь у конкурсі відсутня.

Конкурс є відкритим для всіх претендентів і відбудеться відповідно до порядку  встановленим  Кабінетом Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Прядку проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами). 

Об'єкти конкурсу

№ об'єкта
 
Номер маршруту
 
Назва маршруту
Режим
руху
Сумарна
 кількість
транспорт-
них
засобів
Протяж-
ність  маршруту,
км.
 
1
27
«Авдіївска  ЦМЛ –
м.Авдіївка (кільцевий)»
звичайний
2
11,7
2
27А
«ПРАТ«Авдіївський КХЗ»-
м.Авдіївка (кільцевий)»
звичайний
2
18,0
3
28
«ПРАТ«Авдіївський КХЗ»- вул.Миру –    вул.Первомайська»
звичайний
2
12,3
4
28А
«ПРАТ«Авдіївський КХЗ»- вул.Первомайська»
 
звичайний
2
12,0
5
29
«ПРАТ«Авдіївський КХЗ»-
вул. Сапронова»
звичайний
2
11,6
6
33
«провулок Сєдова –
ПРАТ «Авдіївский КХЗ»
звичайний
2
10,4
 

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних  маршрутах  загального користування.

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального  користування  міста Авдіївки  визначені  ст. 44  Закону України

 «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від  03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами) і розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації від 11.07.2017  №  400    «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських  автобусних маршрутах загального користування».

1. Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування міста здійснюється винятково на конкурсних умовах відповідно до  постанови Кабінету Міністрів від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами).

2. У конкурсі по визначенню пасажирського перевізника на міських автобусних маршрутах загального користування можуть брати участь претенденти, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовувати в достатній кількості транспортні засоби відповідно до вимог статті 45 Закону України « Про автомобільний транспорт».

3. Досвід роботи перевізника-претендента пов'язаний з перевезеннями   пасажирів повинен бути не менш 3 років.

4.  Парк автобусів для роботи на даному маршруті повинен складатися з 1-го основного й 1-го резервного  автобусів  з пасажиромісткостю не менш 19 місць для  сидіння, які відповідають технічним і екологічним вимогам

5. Забезпечення  роботи на маршруті не менш одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.   

6. У випадку відсутності в перевізника претендента автобусів, які відповідають умовам конкурсу, він має право подавати в конкурсний комітет документи про характеристику наявних автобусів, а  також інвестиційний проект-зобов'язання по відновленню парку автобусів на даному маршруті  в період до 5 років.

7. Перевізник при  здійсненні пасажирських перевезень повинен забезпечувати належний технічний і санітарний стан пересувного складу, здійснювати контроль над технічним станом транспортних засобів перед виїздом і виконання регламентних робіт з технічного   обслуговування транспортних засобів, здійснювати контроль за станом здоров'я  водія,  зберігати транспортні засоби під охороною.

8. Для забезпечення безпеки перевезень пасажирів перевізник зобов'язаний мати власну або орендовану виробничу базу. У випадку відсутності виробничої бази перевізник  проводить заходи щодо забезпечення безпеки перевезень на  договірних умовах з підприємствами (організаціями), які мають кваліфікованих фахівців.

9.  Дотримання державних соціальних норм у сфері транспортного обслуговування пасажирів пільгових категорій і інвалідів.

10. Для забезпечення пасажирів проїзними  квітками мати у наявності кондуктора в автобусах, що здійснюють перевезення на міському автобусному маршруті, а в разі впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду здійснити необхідні заходи.

11.  До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

- подали  до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи  чи  не в повному обсязі ,  а  також такі, що містять недостовірну інформацію;

- визнані банкрутом,  або проти яких  порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації),   або які перебувають у стадії ліквідації як суб'єкт господарювання;          

- не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

- не  має  достатньої  кількості  транспортних  засобів  для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень,  які  повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. 

- має несплачені  штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою,   або   водії  якого  мають  несплачені  штрафи, накладені   відповідно   до   статті   130   Кодексу  України  про адміністративні   правопорушення,  неоскаржені  у судовому  порядку  (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення  конкурсу;

- подав конкурсну пропозицію,  що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу,  крім  випадків,  передбачених частиною третьою  статті  44  Закону  України  "Про  автомобільний транспорт".

-  передбачають використовувати на маршрутах   автобуси, переобладнані  з  вантажних  транспортних засобів.

12. Умови перевезень пасажирів можуть мінятися у випадку зміни чинного законодавства щодо перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Найменування організації, режим роботи та адреса, по якій подаються документи для участі в конкурсі й кінцевий строк їх приймання.

Для участі в конкурсі перевізник - претендент подає організаторові проведення конкурсу (м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 7, к. 10) відповідну заяву за формою й наступні документи;

-  нотаріально засвідчену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному екземплярі, якщо перевізник-претендент бере участь у декількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

- перелік транспортних засобів, які пропонується використовувати на автобусному маршруті із вказаною маркою, моделі, пасажиромісткость (з відміткою  «з місцем водія/ без місця водія»), VIN- код транспортного засобу, державного номерного знака, рік випуску транспортного засобу;

- копії посвідчень про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних таланів автобусів, які пропонується використовувати на маршруті;

- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації ( за умови її проведення);

- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення  осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на маршруті, або письмова інформація про їхню відсутність;

- анкета перевізника – претендента;

- копія штатного розкладу, податкового розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ по податковій) за останні два квартали.

Документи для участі в конкурсі нумеруються, прошиваються,  підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента  й  скріплюються печаткою  із вказівкою кількості сторінок цифрами й словами.

Документи для участі в конкурсі  подаються перевізником – претендентом у  двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт зі знаком № 1, містить документи для участі в конкурсі.

Конверт зі знаком № 2, містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник - претендент. 

Заява подається окремо від конверта.

Згідно статті 46 Закону України  « Про автомобільний транспорт» (із змінами) при  визначенні переможця конкурсу у випадку рівних пропозицій претендентів  перевага віддається перевізникам, які надали в конкурсний комітет сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.

Претендент зобов'язаний надати транспортні засоби, запропоновані для участі в конкурсі на огляд, у строк зазначений  в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи приймаються з 8.00 години до 17.00 години, крім святкових і вихідних днів. 

Кінцевий строк приймання документів – 28.07.2017 року до 16.00 години.

Документи, які надані організаторові проведення конкурсу після встановленого строку,  не розглядаються.

Бланки  заяви на участь у конкурсі та анкети перевізника - претендента можна одержати за адресою м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 7 (4 поверх),  у кімнаті  № 10 (тел. 3-99-76)

Місце, дата та час проведення засідання конкурсного комітету.

Початок проведення конкурсу 14.08.2017 року,  10.00 годині   в актовому залі військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка. 

Огляд транспортних засобів, запропонованих для участі в конкурсі відбудеться під час проведення конкурсу з 10.30 години.

Інформація про об'єкт конкурсу та довідок з питань проведення конкурсу за адресою:   м.Авдіївка,    вул. Молодіжна, 7   (4 пов.), кімната № 10  (тел. 3-99-76)