Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)

Невдоволеність станом будинку є основною передумовою, що зумовила появу в Україні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Згідно Закону України об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)-це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Як показала практика та досвід, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) це ефективна альтернатива сучасній системі житлово – комунального господарства. До того ж, більшість місцевих рад виділяються кошти з місцевих бюджетів на підтримку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), також об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) має податкові пільги – за законом об’єднання не платить податок на прибуток із тієї своєї діяльності, яка спрямована на утримання свого житла.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) має ряд переваг:

• Створення ОСББ сприяє вдосконаленню договірних відносин та розвитку конкуренції на ринку житлово – комунального господарства;
• Учасники об’єднання можуть самостійно складати кошторис на утримання своєї квартири чи будинку. Для модернізації та ремонту обладнання всієї будівлі, а також встановлення системи енергозбереження;
• Самостійно обирати, складати штатний розклад та персональний склад працівників, які будуть обслуговувати будинок (консьєрж, сантехнік, бухгалтер, та інші) для покращення якості утримання і скорочення загальних витрат, встановлювати винагороду за послуги. А також відмовлятися від неякісних послуг;
• ОСББ має можливість отримати у власність або довгострокове користування прибудинкову територію, що захищає територію від появи небажаних споруд;
• Після прийому будинку на свій баланс, ОСББ може здавати в оренду допоміжні приміщення та отримувати за це кошти, які можна скеровувати на покращення технічного стану будинку;
• Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) як юридична особа може отримати кредит та використовувати його на потреби об’єднання;
• Приватизація нежитлових приміщень можлива лише за погодженням правління ОСББ. До того ж, першочергове право на викуп має саме ОСББ;
• Об’єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку;
• Завдяки фінансовому контролю та прозорості використання коштів зростає кількість сумлінних платників.

Членами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) не можуть бути: володільці та користувачі неприватизованих квартир (приміщень), орендарі квартир та нежитлових приміщень, особи, що не оформили право власності на належні їм квартири та приміщення. В одному житловому комплексі може бути тільки одне об’єднання.

Установчі збори

Для створення ОСББ, перш за все, необхідно провести установчі збори. Скликання їх здійснюється власником будинку або ініціативною групою, що складається мінімум з трьох власників квартир або власників житлових та нежилих приміщень.

Для того, щоб скликати установчі збори кожному власнику у будинку надсилаються рекомендованим листом або вручаються під розписку відповідні повідомлення. Важливо знати, що це потрібно зробити не пізніше ніж за 14 днів до дати очікуваного проведення зборів.

У такому повідомленні обов’язково вказується:

• з чиєї ініціативи скликаються установчі збори;
• місце і час проведення установчих зборів (повинні бути зручними для більшості можливих учасників);
• питання, що розглядатимуться на зборах (відповідно до проекту порядку денного установчих зборів).

Доцільно зібрати підписи осіб, яким ви вручили повідомлення про проведення установчих зборів. В першу чергу, маючи підписи власника будинку і/або членів ініціативної групи на повідомленні, дозволить Вам легко довести дотримання вимог законодавства про склад і кількість членів ініціативної групи в процесі створення ОСББ, у разі виникнення будь-яких питань, що стосуються реєстрації ОСББ (у тому числі на етапі реєстрації в органах державної влади). Крім того, наявність підписів власника або членів ініціативної групи на повідомленні зведе до мінімуму можливість оскарження правомірності створення ОСББ на тій підставі, що не були дотримані вимоги законодавства щодо необхідного складу і кількості членів ініціативної групи.
У голосуванні на зборах беруть участь власники квартир або уповноважені ними особи при наявності нотаріально засвідченої довіреності. Для підтвердження своєї особи учасники зборів повинні мати документ, що засвідчує особу (бажано — паспорт); для підтвердження права власності на квартиру, житлове або нежитлове приміщення (або їх частину)- документ, що засвідчує право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, дарування тощо). Про необхідність мати при собі на установчих зборах зазначені документи бажано вказати в повідомленні, що розсилається власникам квартир, житлових та нежитлових приміщень.

Установчі збори скликаються для санкціонування створення ОСББ, затвердження його статуту та обрання органів управління. Рішення на установчих зборах приймаються шляхом поіменного голосування та оформлюються особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі, що ведеться на установчих зборах ОСББ. У відповідних графах протоколу проставляється результат голосування кожного з присутніх на зборах — «за» або «проти». Кожен із власників під час голосування на установчих зборах має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

На установчих зборах ОСББ потрібно розглянути такі питання:
• визначення назви ОСББ;
• обрання голови установчих зборів (проводить установчі збори) та секретаря (веде протокол установчих зборів);
• обрання членів правління та голови правління, членів ревізійної комісії;
• визначення представника для реєстрації ОСББ в органах державної реєстрації і т.п.

Список членів ОСББ

У списку членів ОСББ зазначають:

• номер квартири або дані нежитлового приміщення;
• прізвище, ім’я, по-батькові власника або уповноваженої ним особи;
• розмір загальної площі житлового або нежитлового приміщення (або його частини);
• загальна площа житлових та нежитлових приміщень у будинку.

Список членів ОСББ повинен бути засвідчений підписами власників приміщень або уповноважених ними осіб, та підписом голови установчих зборів.

Реєстрація ОСББ

Для реєстрації ОСББ в органах державної влади необхідні:

• заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи;
• протокол установчих зборів;
• два оригінали статуту ОСББ, підписані головою установчих зборів;
• документ, що засвідчує повноваження (довіреність, доручення тощо) – якщо документи подаються представником.