Оголошення про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування

Загальні положення.

 Відповідно до Законів України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт» (із змінами), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування» (із змінами), згідно розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 01.03.2018 № 169 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування», організатор перевезень оголошує конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування.

 Організатором конкурсу є військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області.

 Проведення конкурсу здійснює конкурсний комітет, склад якого затверджений розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка від 07.06.2017 № 352 «Про затвердження складу конкурсного комітету з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Авдіївка».

 Плата за участь у конкурсі відсутня.

 Конкурс є відкритим для всіх претендентів і відбудеться відповідно до порядку встановленим Кабінетом Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Прядку проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами).

 Об'єкти конкурсу

№ об'єкта
 
Номер маршруту
 
Назва маршруту
Режим
руху
Сумарна
 кількість
транспортних
засобів
Протяж-
ність маршруту,
км.
 
1
1
«ПРАТ «Авдіївський КХЗ» - пр-т Центральний (кільцевий)»
Звичайний
(два графіка)
3
6,2

 

 Умови

 проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському

 автобусному маршруті загального користування місті Авдіївка.

 

 Умови конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування міста Авдіївки визначені ст.44 Закону України

 «Про автомобільний транспорт», постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами) і розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації.

 1. Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування міста здійснюється винятково на конкурсних умовах відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповненнями).

 2. У конкурсі по визначенню пасажирського перевізника на міському автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовувати в достатній кількості транспортні засоби відповідно до вимогам статті 45 Закону України « Про автомобільний транспорт».

 3. Досвід роботи перевізника-претендента пов'язаний з перевезеннями пасажирів повинен бути не менш 1 року.

 4. Парк автобусів для роботи на даному маршруті повинен складатися з 2-х основних й 1-го резервного автобусів з пасажиромісткостю не менш 20 місць для сидіння, які відповідають технічним і екологічним вимогам

 5. Забезпечення роботи на маршруті не менш одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 6. У випадку відсутності в перевізника претендента автобусів, які відповідають умовам конкурсу, він має право подавати в конкурсний комітет документи про характеристику наявних автобусів, а також інвестиційний проект-зобов'язання по відновленню парку автобусів на даному маршруті в період до 5 років.

 7. Перевізник при здійсненні пасажирських перевезень повинен забезпечувати належний технічний і санітарний стан пересувного складу, здійснювати контроль над технічним станом транспортних засобів перед виїздом і виконання регламентних робіт з технічного обслуговування транспортних засобів, здійснювати контроль за станом здоров'я водія, зберігати транспортні засоби під охороною.

 8. Для забезпечення безпеки перевезень пасажирів перевізник зобов'язаний мати власну або орендовану виробничу базу. У випадку відсутності виробничої бази перевізник проводить заходи щодо забезпечення безпеки перевезень на договірних умовах з підприємствами (організаціями), які мають кваліфікованих фахівців.

 9. Дотримання державних соціальних норм у сфері транспортного обслуговування пасажирів пільгових категорій і інвалідів.

 10. Для забезпечення пасажирів проїзними квітками мати у наявності кондуктора в автобусах, що здійснюють перевезення на міському автобусному маршруті, а в разі впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду здійснити необхідні заходи.

 11. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

 - подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

- визнані банкрутом, або проти яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації як суб'єкт господарювання; 

 - не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

 - не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів.

 - має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу;

- подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт".

- передбачають використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів.

 12. Умови перевезень пасажирів можуть мінятися у випадку зміни чинного законодавства щодо перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

 Найменування організації, режим роботи та адреса, по якій подаються документи для участі в конкурсі й кінцевий строк їх приймання.

 Для участі в конкурсі перевізник - претендент подає організаторові проведення конкурсу (м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 7, к. 10) відповідну заяву за формою й наступні документи;

 - нотаріально засвідчену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів (може подаватися в одному екземплярі, якщо перевізник-претендент бере участь у декількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

 - перелік транспортних засобів, які пропонується використовувати на автобусному маршруті із вказаною маркою, моделі, пасажиромісткость (з відміткою «з місцем водія/ без місця водія»), VIN- код транспортного засобу, державний номерний знак, рік випуску транспортного засобу;

 - копії посвідчень про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, які пропонується використовувати на маршруті;

 - копію документа, що підтверджує проведення процедури санації ( за умови її проведення);

 - перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на маршруті, або письмова інформація про їхню відсутність;

 - анкета перевізника – претендента;

 - копія штатного розкладу, податкового розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ по податковій) за останні два квартали.

 Документи для участі в конкурсі нумеруються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента й скріплюються печаткою із вказівкою кількості сторінок цифрами й словами.

 Документи для участі в конкурсі подаються перевізником – претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

 Конверт зі знаком № 1, містить документи для участі в конкурсі.

 Конверт зі знаком № 2, містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник - претендент.

 Заява подається окремо від конверта.

 Згідно статті 46 Закону України «Про автомобільний транспорт» (із змінами) при визначенні переможця конкурсу у випадку рівних пропозицій претендентів перевага віддається перевізникам, які надали в конкурсний комітет сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.

 Претендент зобов'язаний надати транспортні засоби, запропоновані для участі в конкурсі на огляд, у строк зазначений в оголошенні про проведення конкурсу.

 Документи приймаються з 8.00 години до 17.00 години, крім святкових і вихідних днів, п’ятниця до 15.45 год.

 Кінцевий строк приймання документів – 20.03.2018 року до 17.00 години.

 Документи, які надані організаторові проведення конкурсу після встановленого строку, не розглядаються.

 Бланки заяви на участь у конкурсі та анкети перевізника - претендента можна одержати за адресою м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 7 (4 поверх), у кімнаті № 10 (тел. 3-31-99)

 Місце, дата та час проведення засідання конкурсного комітету.

 Початок проведення конкурсу 03.04.2018 року, 10.00 годині в актовому залі військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка.

 Огляд транспортних засобів, запропонованих для участі в конкурсі відбудеться під час проведення конкурсу з 10.30 години.

Інформація про об'єкт конкурсу та довідок з питань проведення конкурсу за адресою: м.Авдіївка, вул. Молодіжна, 7 (4 пов.), кімната № 10 (тел. 3-31-99).