ВСІ ДО ОСББ. ПРИЙШОВ ЧАС ЗАДУМАТИСЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСББ У КОЖНОМУ БУДИНКУ МІСТА

З 1 травня 2019 року набрав чинності Закон України «Про житлово-комунальні послуги»,  який регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Згідно до нового Закону України, по кожному багатоквартирному будинку,  в якому співвласники не визначилися з формою правління, управитель призначається за загальним конкурсом. У цьому випадку квартплата визначається на рівні ціни, запропонованій у конкурсній пропозиції переможця.

На відмінну від управителя, в ОСББ співвласники самі обирають суму внесків (квартплати) на утримання свого будинку.

Настав час ставати управляючим свого будинку ,  який як відомо,  друг людини! Тобто настав час створювати ОСББ.

Головна мета ОСББ – ефективно управляти своєю власністю, поліпшувати умови спільного проживання. Необхідно пам'ятати, що при створенні ОСББ дане суспільство буде розпоряджатися не квартирами інших співвласників, а тільки спільною власністю, а це – коридори, горища, підвали, двір і т.д. ОСББ саме вирішує, які будуть тарифи, якого сантехника найняти, що пофарбувати, а що побілити, але найголовніше те, що саме Ви й будете вирішувати ці питання!

Переваги ОСББ

 • В рамках ОСББ своєчасне проведення необхідних ремонтних робіт стає реальністю. Мешканці самі визначають першочерговість ремонтів, а керівництво ОСББ завжди швидше реагує на проблеми в будинку, ніж це відбувалося б при обслуговуванні в ЖЕКу.
 • Оскільки ОСББ, за визначенням, неприбуткова організація, вона звільнена від ПДВ і податку на прибуток. Це позитивно відображається на платіжному балансі будинку в цілому, і на видатках кожного мешканця.
 • ОСББ не витрачає кошти на утримання великого штату співробітників, техніки і приміщень. Тому в тариф на квартплату закладається значно менша сума накладних витрат.

ЕТАП №1 ( підготовка до установчих зборів)

Якщо Ви є ініціатором ОСББ, то Вам необхідно створити ініціативну групу, так сказати групу підтримки. Саме ці люди будуть займатися разом з Вами підготовкою установчих зборів ОСББ.

Хто володіє інформацією – той володіє світом (збори інформації про будинок)

Для здійснення даної процедури Вам необхідно звернутися з інформаційним запитом до управління з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області та  КП «СЄЗ» Авдіївської міської ради для одержання наступної інформації:

 • наявність технічного паспорту будинку;
 • кількість приватизованих і неприватизованих квартир;
 • суму заборгованості мешканців за обслуговування будинку, якщо така є.

Тепер необхідно розв'язати економічні питання. Вам треба скласти проект кошторису на утримання Вашого будинку. Їм  Ви й будете агітувати мешканців, адже тепер чітко буде видно куди йдуть усі платежі!

ЕТАП №2 ПІДГОТОВКА СТАТУТУ

Статут ОСББ потрібно розробити на основі Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Також необхідно врахувати й вимоги ст. 7 ЗУ « Про ОСББ» щодо змісту статуту.

ЕТАП №3 ЗАЛУЧЕННЯ ОДНОДУМЦІВ

Із самого початку необхідно налаштувати сусідів на необхідну хвилю: пробудити почуття господарювання, роз'ясняти, що саме мешканці є власниками. Найголовніше, щоб мешканці нарешті відчули, що саме вони є господарями своїх осель, а не ЖЕК!

ЕТАП №4 ПІДГОТОВКА ДО ЗБОРІВ

Збори – це дуже важливий і відповідальний момент при створенні ОСББ, тому до нього треба як слід підготуватися, а саме:

1. Встановити  кількість власників приміщень, що становить 100%;

2. Також необхідно враховувати при підрахунку кількості власників:

 • якщо квартира належить декільком особам, (звичайно – це той, хто першим записаний у свідченні про приватизацію).
 • співвласниками також є власники нежитлових приміщень у ньому;
 • власники неприватизованих квартир звичайно є або територіальна громада міста, або держава.
 • місце проведення;
 • час проведення;
 • проект порядку денного установчих зборів.

Крім вищезгаданих проектів кошторису й статуту ОСББ, заздалегідь продумайте кандидатури до складу правління й ревізійної комісії об'єднання.

Не пізніше, чим за 14 календарних днів до проведення зборів обов'язково, в писемній формі, доведіть до відома кожного співвласника про дату й часу початку зборів. Зробити це можна двома способами:

 • віддати повідомлення під розписку на руки власникові;
 • відіслати повідомлення поштою рекомендованим листом з описом і повідомленням.

Не забудьте запросити на збори також представника неприватизованої частини квартир, яким, звичайно є територіальна громада міста, або держава.

ЕТАП №5. ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

Для того, щоб збори були правочинними, а його рішення мали закону силу, необхідно дотримуватися певних процедур, а саме:

1. На вході в приміщення, у якому будуть проводитися збори, організуйте реєстрацію прибулих:

 • власників
 • запрошених

Список реєстрації, є невід'ємною частиною документації зборів.

Як правило, на порядок денний виносяться наступні питання:

 • створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку й визначення його назви;
 • затвердження статуту об'єднання;
 • вибори членів правління;
 • вибори голови правління (якщо він обирається зборами, а не правлінням);
 • вибори ревізійної комісії;
 • про державну реєстрацію ОСББ.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційне частці загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника в загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо для ухвалення рішення не набрана необхідна кількість голосів " за" або " проти", протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували

Якщо протягом зазначеного строку необхідна кількість голосів " за" не набране, рішення вважається неприйнятим.

Рішення ухвалюється шляхом поіменного голосування. При підрахунку голосів враховуються голоси, подані співвласниками під час:

- проведення установчих зборів;

- письмового опитування.

Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із

вказівкою результату голосування (" за" або " проти"). Результати проведення установчих зборів оформляються протоколом зборів співвласників багатоквартирного будинку,.

ЕТАП №6. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОСББ

         Державна реєстрація об'єднання проводиться у порядку, встановленому для державної реєстрації юридичних осіб.

За результатами проведеної держреєстрації  держреєстратор вносить відомості в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і суспільних формувань та формує виписку, яка за допомогою програмних засобів розміщається на порталі електронних сервісів у день проведення держреєстрації.

Після державної реєстрації ОСББ необхідно:

 • зареєструватися в органах державної статистики,
 • стати на облік державної податкової інспекції,
 • стати на облік у Пенсійному фонді;
 • зареєструватися у фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • виготовити печатку й штамп;
 • відкрити рахунок у банку.

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала керування багатоквартирним будинком до створення ОСББ, у тримісячний строк від дня держреєстрації  ОСББ забезпечує передачу йому екземпляра технічної й іншої, передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнятий в експлуатацію, технічного паспорта й планів інженерних мереж.

При відсутності такої документації колишній балансоутримувач або особа, яка здійснювала керування багатоквартирним будинком до створення ОСББ, протягом півроку від дня держреєстрації ОСББ відновлює її за власний рахунок.

Консультації й допомогу по створенню ОСББ можна одержати в Управлінні з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області (Молодіжна,7 4-й поверх 3-й кабінет понеділок, середа з 8-00 до 17-00 год.