Проєкт «Озеленення планети»

Для всіх розвинених країн світу екологічна ситуація, що складається у містах, є предметом особливої уваги влади всіх рівнів, політичних партій і громадських рухів, засобів масової інформації та широких верств населення.

Із зростанням міста, розвитком його промисловості, стає все більш складною проблема охорони навколишнього середовища, створення сприятливих умов для життя і діяльності людини. В останні часи посилився негативний вплив людини на навколишнє середовище і, зокрема, на зелені насадження. Проблема зелених масивів - одна з найважливіших екологічних проблем у місті. Рослинність забезпечує комфортність умов проживання людей у місті, регулює (в певних межах) газовий склад повітря і ступінь його забрудненості, кліматичні характеристики міських територій, знижує вплив шумового фактора і є джерелом естетичного відпочинку людей; вона має величезне значення для людини.


У цілому в усьому світі робляться значні зусилля з озеленення та благоустрою міського господарства. Підвищена загазованість і запиленість повітря, асфальтове покриття вулиць, наявність підземних комунікацій і споруд у зоні кореневої системи, механічні пошкодження та інтенсивний режим використання міських насаджень населенням - все це надає постійне негативний вплив на життєдіяльність рослин в умовах міського середовища і призводить до передчасного відмирання дерев, задовго до настання природної старості. Чималу роль в процесі деградації природного середовища і погіршення здоров'я населення відіграє промислове виробництво, і зокрема хімічна галузь, яка тільки за обсягом скидання забруднених стічних вод займає друге місце серед промислових виробництв. І тут стає актуальним питання озеленення території, з метою зниження техногенного навантаження.


Основа системи озеленення сучасного міста - насадження на житлових територіях, на ділянках шкіл, дитячих установ.
Зелені насадження займають важливе місце у вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.
Зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.


Озеленення у системі зовнішнього благоустрою має велике значення:
- зелені насадження значно зменшують наявність пилу й аерозолів в повітрі, відіграють роль фільтру;
- зелені насадження впливають на формування мікроклімату, діють на тепловий режим, вологість і ступінь рухомості повітря;
- декоративні рослини створюють широкі можливості для архітектурних композицій і планування міста;
- зелені насадження — місце активного й пасивного відпочинку населення.


Зелені насадження у місті покращують мікроклімат міської території, створюють сприятливі умови на відпочинок на свіжому повітрі, захищають від надмірного перегрівання грунт, стіни будинків та тротуари. Це можна досягнути за збереження природних зелених масивів в житлових зонах.
Враховуючи складні умови місцезростання (загазованість, задимленість, запилення), рекомендованими вуличними насадженнями у м. Авдіївка є дерева і чагарники, які мають високу фітомеліоративну ефективність.


Для вуличних посадок необхідно надавати перевагу чотирьом типам дерев:
– з правильною овально-яйцеподібною формою крони (каштан, клен, явір, липа дрібнолиста);
– з неправильною розлогою кроною (клен гостролистий, тополя чорна), ясен звичайний і зелений, дуби звичайний і червоний, горобина);
– з правильною пірамідальною формою (тополі пірамідальна та берлінська, липа крупнолиста пірамідальна);
– з правильною кулеподібною формою (клен гостролистий кулеподібний, робінія кулеподібна, ясен звичайний кулеподібний тощо)

З метою відновлення екосистеми України, та світу загалом, а також розвитку екологічної свідомості, об’єднання українців та сприяння формування позитивного іміджу нашої країни в світі військо-цивільна адміністрація міста Авдіївка долучається до активності проекту «Озеленення планети», яка відбудеться 10 квітня 2021 року.


Організатором проекту виступає БФ «Озеленення України» за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Україні, державного агентства лісових ресурсів України та Міністерства зовнішніх справ Украйни. До участі приєднаються представники Донецької обласної державної адміністрації, представники районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. Громадські об’єднання, волонтери та активне населення, які бажають зробити довкілля більш безпечним.


У рамках акції « Greening of the Planet» планують висадити один мільйон дерев за одну добу, 10 квітня, в різних куточках світу.

Давайте пам’ятати, що ми всі живемо на одній планеті і забруднюючи природу ми шкодимо у першу чергу самим собі та своїм нащадкам. Тому кожен з нас нехай зробить хоча б один крок для покращення стану довкілля і навколишнього середовища. Можливо, хтось прибере сміття в своєму дворі чи парку, а дехто просто не залишить «слідів» свого перебування на природі. Але разом ми зробимо навколишнє середовище кращим, і надалі не забуватимемо про його охорону та збереження природних скарбів.

Саме від нас залежить наше майбутнє!