Інформація про надходження та використання коштів міського бюджету м. Авдіївка

14 січня 2019 року

За період з 08.01.2019 по 11.01.2019 до загального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 4060,4 тис.грн., у т.ч. податку на доходи фізичних осіб – 264,5 тис.грн., акцизного податку – 1,8 тис.грн., місцевих податків та зборів – 62,2 тис.грн., адміністративних штрафів, зборів та платежів – 1,4 тис.грн. (в т.ч. повернення помилково сплаченої частини чистого прибутку КП «АТТУ» Авдієвської міської ради у сумі 2,4 тис.грн.), міжбюджетних трансфертів у загальній сумі – 3733,3 тис.грн., з них:

- базова дотація – 105,6 тис.грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету – 675,3 тис.грн.;

- медична субвенція з державного бюджету – 1033,3 тис.грн.;

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1876,4 тис.грн.;

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 42,7 тис.грн.

Профінансовано за період з 08.01.2019 по 11.01.2019 за рахунок загального фонду міського бюджету на суму 4 744,3 тис.грн. по захищеним видаткам, у тому числі: оплата праці з нарахуванням за 1 половину січня – 2835,5 тис.грн., надання державної соціальної допомоги: сім'ям з дітьми, особам з інвалідністю – 1866,1 тис.грн., прийомним сім’ям – 42,7 тис.грн.

Фінансове управління військово-цивільної
адміністрації міста Авдіївка Донецької області