Подумай по майбутнє зараз!

Авдіївський міський центр зайнятості нагадує, відповідно до ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» особи віком старше 45 років, особи звільнені з військової служби після участі у проведені АТО, внутрішньо переміщенні особи можуть отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці (до досягнення ними встановленого пенсійного віку). На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму. 

Для отримання ваучера особа подає до центру зайнятості заяву, а також надає копії паспорта, трудової книжки, документа про освіту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, засвідчені власним підписом. 

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем. 

Якщо Вас зацікавила ця інформація, звертайтесь до Авдіївського міського центру зайнятості за адресою: м. Авдіївка, вул. Комунальна, б.4 (3-й поверх)