«Соціальні гарантії, розмір яких залежить від Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

Реалізація в 2017 році більшості соціальних гарантій і пільг, передбачених для жителів нашої держави, залежить від норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік». Норми такого закону цікаві кожному українцю, що ним встановлені розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на черговий рік. А ці розміри в свою чергу впливають на розмір заробітної плати, яку ми отримуємо, і на розмір державної допомоги, яку отримують пільгові категорії громадян України.

Важливим аспектом державного бюджету для населення стало збільшення мінімальної заробітної плати.

 Мінімальна заробітна плата, це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за звичайну, некваліфіковану працю, нижче якої не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, почасову норму праці. До мінімальної заробітної плати не включається надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. 

З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата в щомісячному розмірі становить 3200 гривень, а якщо місячна заробітна плата обчислюється у погодинному розмірі, то її мінімальний розмір складає 19,34 гривні.

Прожитковий мінімум в Україні передбачається підвищувати три рази на рік – з 1 січня,   1 травня та 1 грудня 2017 року.

Прожитковий мінімум-це грошова сума, яка за думкою Верховної Ради України достатня для забезпечення нормальної життєдіяльності громадян. Вона визначається з урахуванням необхідного набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів і мінімального набора послуг, необхідних для задоволення основних соціальних та культурних потреб особистості. Розмір прожиткового мінімуму встановлюється щорічно в Законі про Державний бюджет, визначається нормативним шляхом у розрахунку на один місяць на одну особу. Окремо розраховується розмір прожиткового мінімуму для тих, хто відноситься до основних і демографічних груп населення, а саме для дітей віком до 6 років, дітей віком від 6 до 18 років, для працездатних осіб, для осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум на особу в розрахунку на місяць :

З 1 січня 2017 році-1544 гривні, з 1 травня-1624 гривні, з 1 грудня-1700 гривень;

Для дітей віком до 6 років : з 1 січня 2017 року-1355 гривень, з 1 травня -1426 грн.

з 1 грудня-1492 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 року-1689 гривень, з 1 травня- 1777           

гривень, з 1 грудня – 1860 гривень;

для працездатних осіб: з 1 січня 2017 року-1600 гривень,з 1 травня- 1684 гривні,

з 1 грудня-1762 гривні;

для осіб,які втратили працездатність: з 1 січня 2017 року-1247 гривень,

з 1 травня-  1312 гривень, з 1 грудня -1373 гривні.

Від прожиткового мінімуму залежать розміри більшості видів державної допомоги сім’ям з дітьми.

Так, якщо жінка не застрахована в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (наприклад, не працює), то допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами їй буду виплачуватися за правилами Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Розмір такої допомоги становитиме 100 відсотків середньомісячного доходу, зрозуміло, якщо такий дохід жінка отримує у вигляді стипендії або допомоги по безробіттю. Але в будь-якому випадку розмір допомоги буде не менше 25 відсотків встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто в даний час 25 відсотків від 1600 гривень, або 400 гривень.

З 2015 року не залежить від розміру прожиткового мінімуму розмір допомоги при народженні дитини. Тепер її розмір зазначений безпосередньо у Законі України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» і складає 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми виплачується протягом 36 місяців рівними частинами.

Державну допомогу сім’ям з дітьми, необхідно зазначити, що від розміру прожиткового мінімуму залежить розмір допомоги на дітей, які перебувають під опікою. Нажаль бувають випадки коли діти по тим чи іншим причинам залишаються  без батьківського піклування. Якщо подальша доля  дитини влаштовується шляхом призначення над ним опіки на піклування, то дитина та опікун можуть розраховувати на державну допомогу. Зазначена допомога надається у розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.

 Так, якщо дини та старше 6 років, то її опікун в 2017 році буде отримувати державну допомогу у розмірі 3378 гривень, якщо дитина віком до 6 років, то розмір допомоги становитиме 2710 гривень. Одержувачем такої допомоги необхідно врахувати, що в разі, якщо на дитину виплачується пенсія у випадку втрати годувальника, аліменти, стипендія, розмір державної допомоги буде зменшений на суму цих виплат.

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти-інваліди віком до 18 років. Розмір такої допомоги встановлений Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» і теж залежить від розміру прожиткового мінімуму. Інвалідам з дитинства 1 групи допомога призначається у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - з 1 січня 2017 року 1247 гривень, інвалідам з дитинства 2 групи - 80 відсотків, а інвалідам з дитинства 3 групи-60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,які втратили працездатність. Діти-інваліди віком до 18 років мають отримувати державну допомогу, розмір якої дорівнює 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Тимчасова державна допомога передбачена для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або місце проживання яких невідоме. Розмір такої допомоги обчислюється  як  різниця між 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередня шість місяців.

 Одинокі матері- це також  категорія осіб, допомога яким залежить від прожиткового мінімуму. Розмір допомоги встановлено в статті 18-3 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» . Він залежить від рівня доходу матері, яка самостійно виховує дитину. Так, щоб визначити, на яку допомогу від держави може розраховувати одинока мати, необхідно від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку відрахувати середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу. Ця різниці і буде сумою державної допомоги.

Право на державну допомогу надане малозабезпеченим сім’ям – сім’ям, які з поважних або незалежних від них причини мають дохід нижче прожиткового мінімуму для сім’ї. У такому випадку відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» надається грошова допомога. Розмір допомоги залежить як від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, так і від встановленого розміру прожиткового мінімуму.

Норми зазначеного вище закону визначають, що розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Прожитковий мінімум для сім’ї - це сума встановлених прожиткових мінімумів для кожного з членів такої родини, а сукупний дохід сім’ї – це сума доходів усіх членів сім’ї з усіх членів сім’ї з усіх джерел. Але в зв’язку з тим, що економічне становище нашої держави не дозволяє забезпечити всім сім’ям доходи на рівні прожиткових мінімумів, закон дозволяє встановити розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не в повному розмірі, а з урахуванням реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету. Законом  про Державний бюджет щорічно встановлюється ,так званий, гарантований рівень забезпеченості прожиткового мінімуму. Ось цей рівень забезпеченості і застосовують при розрахунку права малозабезпеченої сім’ї на державну допомогу. На 2017 рік рівень забезпечення

Прожиткового мінімуму становить для працездатних осіб 21 відсоток від прожиткового мінімуму, тобто 336 гривень, для дітей -85 відсотків від прожиткового мінімуму, або 1152 гривні для дітей до 6 років та 1435 гривень для дітей від 6 до 18 років. Розібравшись у цих нормах чинного законодавства, можна розуміти, що для з’ясування питання чи має родина з низькими доходами право на державну допомогу як малозабезпечена сім’я, необхідно скласти показники рівня забезпеченості  прожиткового мінімуму для членів сім’ї і від цієї суми відняти суму доходів членів сім’ї. Якщо є різниця, то можна звернутися в управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання та з’ясувати конкретну ситуацію з отриманням такого виду державної допомоги.

*Положення актів законодавства використані станом на 01.01.2017.

 

Начальник Авдіївського міського відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Галина Нестерова