Інформація про надходження та використання коштів міського бюджету м. Авдіївки

13 лютого 2017 року

За період з 06.02.2017 по 10.02.2017 до загального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 8356,3 тис.грн., у т.ч. податку на доходи фізичних осіб – 2710,2 тис.грн., акцизного податку – 3,9 тис.грн., місцевих податків та зборів –  149,4 тис.грн., адміністративних штрафів, зборів та платежів – 1,0 тис.грн., трансфертів з державного бюджету –– 5491,8 тис.грн., з них:

-    субвенція на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 1673,1 тис.грн.;

-    субвенція з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій  населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 3059,7 тис.грн.;  

-    субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –  44,6 тис. грн.;

-    субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя –  44,0 тис.грн.;

-    освітня субвенція – 670,4 тис.грн.

Профінансовано за період з 06.02.2017 по 10.02.2017 із загального фонду міського бюджету видатків на суму 6088,1 тис. грн., а саме:

- по захищеним видаткам – 5943,4 тис.грн., у тому числі заробітна плата з нарахуваннями – 1057,2 тис.грн., медикаменти – 46,2 тис.грн., оплата енергоносіїв – 18,6 тис.грн., надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям – 1673,1 тис.грн, виплата державної соціальної допомоги прийомним сім’ям – 44,0 тис.грн., пільги та житлові субсидії населенню на оплату ЖКП – 3059,7 тис.грн.; субсидії населенню на придбання твердого палива – 44,6 тис.грн.

- інші видатки – 9,9 тис.грн. (експлуатаційні витрати, витрати на відрядження, придбання папіру, послуги зв´язку та інше);

- фінансова підтримка громадської організації інвалідів, газети «Авдіївський вісник», КП «СЕЗ», КП «АТТУ» - 134,8 тис.грн.

Фінансове управління
військово-цивільної адміністрації
міста Авдіївка Донецької області