ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ НАРОДЖЕННЯ

Терміни державної реєстрації народження

Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця від дня народження дитини.

Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація народження дитини батьками в органах державної реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 212¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Місце державної реєстрації народження

Державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них за їх заявою, а в разі хвороби, смерті батьків або з інших причин неможливості зареєструвати народження – за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, у якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із заявою про державну реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства.

Документи, які подаються при державній реєстрації народження дитини

Одночасно з заявою про державну реєстрацію народження подаються:

а) паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них).

Якщо документ, що посвідчує особу одного з батьків, з поважних причин не може бути пред’явлений, то орган РАЦС не вправі відмовити в державній реєстрації народження дитини. Відомості про другого з батьків у цьому разі зазначаються на підставі свідоцтва про шлюб. Дані про громадянство та місце проживання в актовому записі про народження не заповнюються.

б) паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі, якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

в) документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, заява матері, спільна заява матері та батька дитини).

Підставами для державної реєстрації народження є:

а) медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о),
У разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я державна реєстрація народження проводиться на підставі медичного свідоцтва про народження або медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о) та висновку про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я.
б) акт, складений відповідними посадовими особами (начальником потяга, капітаном судна, командиром тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини у потязі, на морському, річковому, повітряному судні або в іншому транспортному засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера державна реєстрація народження проводиться на підставі вказаного акта та медичної довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;

г) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть (форма № 106-2/о).

 Ці документи подаються до органу РАЦС, де реєструється народження. При відсутності підстав для державної реєстрації народження, реєстрація народження провадиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою.

Присвоєння прізвища, імені та по батькові дитині при державній  реєстрації народження

Якщо батьки мають спільне прізвище, то це прізвище присвоюється і дітям.

При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання їхніх прізвищ.

За відсутності згоди дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органу опіки та піклування або суду.  

Власне ім’я дитини визначається за згодою батьків. Власне ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір’ю дитини.

При державній реєстрації народження іншою особою власне ім’я дитини присвоюється за її вказівкою.

При державній реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох власних імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати (батько).

У разі відсутності при державній реєстрації народження згоди батьків щодо присвоєння власного імені спір вирішується органами опіки й піклування або судом.

По батькові дитині присвоюється за власним іменем батька. Якщо батько має подвійне власне ім’я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них на вибір батьків. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі.

По батькові дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за умови, що батьківство щодо дитини не визнано, визначається за власним іменем особи, яку мати дитини назвала її батьком.

Місце народження дитини

Якщо реєстрація народження дитини проводиться за місцем проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в актовому записі про народження, на бажання батьків, може бути зазначено фактичне місце народження дитини, яке підтверджується документом закладу охорони здоров’я, що посвідчує факт її народження.

Державна реєстрація народження дитини, батьки якої перебувають у шлюбі.

Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походять від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу (смерті, розірвання шлюбу) або визнання його недійсним, у разі відсутності спільної заяви чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини, а також заяви матері та батька дитини про визнання батьківства, державна реєстрація народження дитини проводиться у такому самому порядку, як і державна реєстрація народження дитини, батьки якої перебувають між собою у шлюбі.

Державна реєстрація народження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі медичного документа про народження дитини, а походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини про визнання батьківства. Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, можуть подати до органу  РАЦС заяву про визнання батьківства до народження дитини. У такому випадку до зазначеної заяви додається довідка закладу охорони здоров’я про вагітність жінки.

Якщо мати дитини, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, під час державної реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є батьком цієї дитини, і у зв’язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження, її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини, а також заяви матері та батька дитини про визнання батьківства.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу (смерті, розірвання шлюбу) або визнання його недійсним та мати дитини під час державної реєстрації народження заявляє, що її колишній чоловік не є батьком дитини, і у зв’язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження дитини, її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини, а також заяви матері та батька дитини про визнання батьківства.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження дитини від батька може бути визначене за заявою матері та батька дитини про визнання батьківства.

Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після державної реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, батьком дитини в актовому записі про народження зазначається чоловік матері в повторному шлюбі.

Батьківство  попереднього чоловіка може бути визначене на підставі спільної заяви попереднього чоловіка матері дитини та чоловіка у повторному шлюбі або за рішенням суду.

Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі та немає заяви матері та батька дитини про визнання батьківства, прізвище та громадянство батька дитини зазначається за прізвищем та громадянством матері, а власне ім’я та по батькові – за вказівкою матері зазначених у заяві про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

 

Авдіївський міський відділ державної
реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у Донецькій області