Праця неповнолітніх: основні гарантії

Питання охорони прав неповнолітніх, зокрема, захист їх трудових прав, є одним з найважливіших, особливо на сьогоднішній день в період, коли в школах пролунав останній дзвінок, і неповнолітні особи вирішать в період літніх канікул реалізувати свої здібності до праці шляхом укладення трудових договорах із суб’єктами господарювання.

Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка нагадує про необхідність дотримання низки рекомендацій, які допоможуть молоді уникнути неприємних ситуацій під час літнього підробітку.

Неповнолітним особам треба бути обачними під час розгляду пропозицій виконання роботи з несподівано високою заробітною платнею. Такі пропозиції можуть нести умови незаконного використання праці дітей.

Інтереси молодих працівників до 18 років достатньою мірою захищені нормами чинного законодавства. Здебільше молодим людям доручається виконання роботи, яка не вимагає певної професійної підготовки. За таку роботу роботодавець платить не високу заробітну платню. Водночас, він вимагає від найманих працівників виконувати її відповідально. Безперечно, вимоги з боку роботодавця щодо якості виконання роботи, а з боку працівника щодо своєчасної оплати праці доречні у разі укладання між ними угоди, зокрема трудового д оговору.

Роботодавці мають суворо додержуватися вимог чинного трудового законодавства у разі залучення неповнолітніх працівників до виконання робіт. Так, робочий час для молоді не повинен перевищувати 36 годин на тиждень, якщо неповнолітньому від 16 до 18 років, 24 години на тиждень для неповнолітніх віком від 15 до 16 років та учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул. Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму не має бути нижчим за рівень мінімальних державних гарантій в оплаті праці, наразі цей розмір становить 4 173 гривні. Водночас, працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи заробітна плата виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Крім того, роботодавцям заборонено:

– залучати неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні;

– застосовувати працю неповнолітніх осіб на важких роботах та на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Існує спеціальний Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46;

– залучати неповнолітніх осіб до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996 року № 59 встановлено Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. Відповідно до пп. 2-3, 6 цього наказу, підлітків забороняється призначати на роботи, які пов’язані виключно з підійманням, утриманням або переміщенням важких речей. До роботи, що потребує підіймання та переміщення важких речей, допускаються підлітки, які не мають медичних протипоказань, що засвідчено відповідним лікарським свідоцтвом. До тривалої роботи по підійманню та переміщенню важких речей підлітки до 15 років не допускаються. Робота підлітків з вантажами не повинна становити більше 1/3 робочого часу. Конкретні граничні норми підіймання встановлені у спеціальних таблицях.

Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка наполегливо рекомендує відстоювати свої права перед роботодавцям та сміливо відповідати відмовою у разі спроб роботодавця приховати дитячу працю.

Головний спеціаліст-інспектор
праці військово-цивільної
адміністрації міста Авдіївка
Донецької області