ЩОДО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ОПИСУ Й АРЕШТУ МАЙНА БОРЖНИКА

При виконанні рішень щодо стягнення з боржника коштів за несплачені вчасно комунальних платежів, кредитів, адміністративних штрафів (штрафів ДАІ) та інших видів заборгованостей державним виконавцем застосовується один із видів примусового виконання рішень як звернення стягнення на майно боржника, яке полягає в його описі та арешті. Державним виконавцем опис та арешт майна боржника застосовується у переважному випадку після того, як боржник невзмозі, тих чи інших підстав сплатити заборгованість згідно виконавчого документа. Під поняттям “майно” боржника слід розуміти як окремі речі та їх сукупність, а також всі майнові права боржника, що є у нього на момент вчинення виконавчого провадження. Переважною більшістю майна є: - кошти на розрахункових рахунках боржника, транспорті засоби, сільськогосподарська техніка, земельні ділянки, будинки, квартири, інші нежилі приміщення, побутові домашні речі (телевізор, комп’ютер, мікрохвильова піч) та інше.

Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:

винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах;

винесення постанови про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї;

винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;

проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.

Найбільш об’ємною та значущою є процедура проведення опису й арешту майна. Так, про проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту державний виконавець складає акт опису та арешту майна боржника. Під час проведення опису та арешту майна боржника державний виконавець має право оголосити заборону розпоряджатися ним, а в разі потреби - обмежити права користування майном, здійснити опечатування або вилучити його у боржника та передати на зберігання іншим особам, про що зазначається в акті опису та арешту. Вид, обсяг і строк обмеження встановлюються державним виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володільця, необхідності використання та інших обставин. Під час проведення опису й арешту майна боржника обов’язково присутні поняті. Зазвичай, майно на яке накладено арешт, передається на зберігання боржникові або іншим особам (далі - зберігач), призначеним державним виконавцем, під розписку в акті опису. Копія акта опису майна видається боржнику, стягувачу, а в разі якщо обов'язок зберігання майна покладено на іншу особу, - також зберігачу. Зберігач може користуватися майном, переданим йому на зберігання, якщо особливості такого майна не призведуть до його знищення або зменшення цінності внаслідок користування. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Виявлені під час опису цінні папери, ювелірні вироби та таке інше підлягають обов’язковому вилученню і не пізніше наступного робочого дня передається на зберігання установам Національного банку України. Визначення вартості майна проводиться державним виконавцем за ринковими цінами на час складання акта опису та арешту майна, а у випадках коли опису підлягають транспортні засоби, нерухоме майно, повітряні та річкові судна за постановою державного виконавця залучається суб’єкт оціночної діяльності, який провадить свою діяльність відповідно до закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Описане та оцінене майно передається на реалізацію. В подальшому останнє реалізується, а кошти отримані від реалізації розподіляються у встановленому законом порядку та перераховуються стягувачу. Після повного задоволення вимог стягувача, виконавче провадження вважається таким що фактично виконане та в подальшому закінчується.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Авдіївського міського відділу державної виконавчої служби, який знаходиться за адресою: вул. Комунальна, 4 (5 поверх), м. Авдіївка, або за телефоном: (06236) 3-47-17.