Оголошення щодо взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання

У зв’язку зі створенням фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у місті Авдіївка Донецької області (розпорядження від 07.10.2020 року №989), управління з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області, повідомляє про проведення порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.
Внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання/перебування в межах території обслуговування органу соціального захисту населення в місті Авдіївка Донецької області, в якому вони перебувають на обліку протягом року в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.
1. Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб мають сім’ї внутрішньо переміщених осіб з неповнолітніми дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, та особи пенсійного віку з числа внутрішньо переміщених осіб.

2. Внутрішньо переміщеною особою для взяття на облік подається заява до центру надання адміністративних послуг за адресою: Донецька область, міста Авдіївка, вул. Воробйова, б.3 (центр надання адміністративних послуг Авдіївської міської ради), графік прийому: понеділок-четвер 9.00-17.00 без перерви, п’ятниця 9.00-15.00 без перерви. Заявки щодо взяття на облік ВПО, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання, приймаються з 15 жовтня 2020 року.
 До заяви додаються:
2.1. Заява встановленого зразка (з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї);
2.2. Копії документів, що посвідчують особу заявника та членів його сім’ї (для неповнолітніх – свідоцтво про народження);
2.3. Копія довіреності, яка дає право представляти інтереси заявника та членів його сім’ї, завірена в установленому законом порядку;
2.4. Копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
2.5. Акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) за наявності умов, передбаченим законодавством;
2.6. Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
2.7. Довідки про доходи заявника та всіх членів його сім’ї за попередні шість місяців;
2.8. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);
2.9. Копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (вагітність, втрата працездатності, пенсійний вік, тощо).
Копії документів завіряються особистим підписом заявника (членів його сім’ї), зазначаються ініціали та прізвище, надпис «згідно з оригіналом» та дата засвідчення копії. Копії звіряються з оригіналами .
3. У разі подання документів, що містять недостовірні відомості, внутрішньо переміщена особа несе відповідальність згідно із законом.
4. Особі, яка подала заяву про взяття на облік, уповноваженим органом, що здійснює взяття на облік, видається опис документів, в якому зазначається інформація про дату подання та реєстрації заяви, реєстраційний номер заяви та перелік документів, доданих до заяви, за підписом посадової особи, яка їх прийняла.
Звертаємо увагу
Надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року №582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».
Додаткову інформацію можна отримати в управлінні з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області за адресою: вул. Молодіжна 7, 4 поверх. Тел. 3-31-98