Увага! Щодо порядку приведення установчих документів громадських формувань у відповідність до вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про громадські об’єднання»

Як відомо, згідно з Податковим кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» всі неприбуткові організації зобов’язані до 01 січня 2017 року привести свої статутні документи у відповідність до вимог пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Крім цього, Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про громадські об’єднання» визначено, що статутні документи громадських об’єднань, зареєстрованих до 01 січня 2013 року, мають бути приведені у відповідність із цим Законом до 01 січня 2018 року.

На сьогодні єдиним суб’єктом, що здійснює державну реєстрацію громадських формувань, місцезнаходженням яких є Донецька область, є Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області.

Водночас, з метою доступності заявників до надання адміністративних послуг у зазначеній сфері, є кілька способів подання документів державним реєстраторам Головного територіального управління юстиції.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

У разі подання документів про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника на заяві, форма якої затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 №15/5 (із змінами), повинна бути нотаріально засвідчена.

У паперовому вигляді документи для державної реєстрації змін щодо громадських формувань

подаються:

- безпосередньо до державних реєстраторів відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області (84301, Донецька область, місто Краматорськ, бульвар Машинобудівників, будинок 32, кабінет 406);

- відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 17.06.2016 № 1717/5 «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань» до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресами: 87517, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 82, або 84301, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Академічна, будинок 20;

надсилаються:

- поштовим відправленням на адресу Головного територіального управління юстиції у Донецькій області: 84301, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 39/3.

Крім того, на теперішній час з метою якісного надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань робота Головного територіального управління юстиції у Донецькій області спрямована на взаємодію Головного управління юстиції у Донецькій області з центрами надання адміністративних послуг, створеними при виконавчих органах міських рад міст обласного значення та районних державних адміністраціях.

З метою організації безперебійного процесу державної реєстрації прийом заявників державними реєстраторами управління юстиції здійснюється:

- з понеділка по четвер з 8.00 до 12.00, з 12.45 до 17.00;

- у п’ятницю з 8.00 до 12.00, з 12.45 до 15.45.

Протягом зазначеного часу державними реєстраторами надаються консультації та здійснюється прийом документів.

З метою надання консультацій у телефонному режимі у відділі створено пряму «гарячу» телефонну лінію, яка працює щосереди з 9.00 до 12.00, з 12.45 до 16.00 (телефон 0626-44-25-00).

Відділом державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Донецькій області розроблені буклети, методичні рекомендації, зразки документів, інформаційні та технологічна картки адміністративних послуг, які розміщені в місцях прийому громадян, а також доступні на сайті Головного територіального управління юстиції у Донецькій області за посиланням http://justice-dn.in.ua/.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних із приведенням у відповідність до законодавства у строк, визначений таким законодавством.

Перехідні положення Податкового кодексу України, передбачають, що неприбуткові організації з метою включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 01 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до вимог пункту 133.4 статті 133 зазначеного кодексу, а саме: установчі документи мають містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а також передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Звертаємо увагу, що статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачено, що адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних із приведенням у відповідність до законодавства у строк, визначений таким законодавством не справляється.

Враховуючи закінчення перебігу строку, визначеного Податковим кодексом України, рекомендуємо неприбутковим організаціям прискорити процес внесення змін до власних установчих документів, з огляду на те, що після 01 січня 2017 року зазначені реєстраційні дії будуть проводитись на загальних засадах та інформацію про них буде виключено з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Управління державної реєстрації

Головного територіального

управління юстиції у Донецькій області