ВИМОГИ
до заповнення заяв (запитів)
у Центрі надання адміністративних послуг Авдіївської міської ради

1. Заява (запит) заповнюється українською мовою розбірливими друкованими літерами ручкою або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Дати у заявах (запитах) заповнюються арабськими цифрами у форматі – «день, місяць, рік»

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, в тому числі органу державної влади та органу місцевого самоврядування, вказуються повністю.

3. Не допускаються у заяві (запиті) підчищення, дописки, закреслення чи інші виправлення.

4. У блоках заяви (запиту), які містять альтернативні значення (наприклад, форма власності, тип об’єкта тощо), обирається необхідне значення, яке позначається символом.

5. Додаток до заяви заповнюється у разі, коли власників (користувачів) декілька, та є її невід’ємною частиною.

6. Заява (додаток у разі його заповнення) засвідчується особистим підписом заявника.

7. Запит засвідчується підписом посадової особи органу державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкта  госпадарювання та скріплюється печаткою (у разі необхідності).

8. Заява, що подається в електронному вигляді, підписується електронним цифровим підписом заявника, сумісного з програмним забезпеченням Державних реєстрів.

9. Для отримання заявником СМС-повідомлення/електронного листа про прийняте рішення за результатом розгляду заяви (запиту) у полі заяви (запиту) «Телефон заявника\електронна пошта» вказується номер мобільного або міського телефону\ адреса електронної пошти

10. Заявник перевіряє внесені до заяви (запиту) відомості та засвідчує їх правильність своїм підписом.