Роз’яснення щодо державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Центр надання адміністративних послуг Авдіївської міської ради у зв`язку із надходженням документів на державну реєстрацію громадського об`єднання, що не має статусу юридичної особи, отриманих за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), роз`яснює наступне.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію).

Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 395/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.07.2016 за №200/28330 (далі - Наказ).

Наказом передбачено, що до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, створеного відповідно до Закону про реєстрацію, до 01.01.2019 до Єдиного державного реєстру вносяться відомості про державну реєстрацію громадських формувань як юридичних осіб. Відомості щодо громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, відповідно до пункту 3 Наказу, вносяться до Реєстру громадських об`єднань згідно Порядку ведення реєстру громадських об'єднань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1212. Подання документів громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в електронній формі не передбачено.

Крім того, статтею 13 Закону про реєстрацію визначено, що інформаційна взаємодія між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів здійснюється інформаційно-телекомунікайними засобами в електронній формі, при цьому пунктом 5 цієї статті визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері статистики, у разі проведення реєстраційної дії, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру, зокрема, ідентифікаційних кодів для автоматичного присвоєння їх юридичним особам.

Також інформуємо, що на підставі укладених угод між Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області та виконавчими органами міських рад міст обласного значення, райдержадміністраціями фронт-офісами забезпечується прийом та видача документів у сфері державної реєстрації громадських об'єднань зі статусом юридичної особи,

Таким чином, на теперішній час подання документів для державної реєстрації громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, забезпечується шляхом особистої подачі до суб`єкта державної реєстрації (Головного територіального управління юстиції у Донецькій області), що знаходиться за  адресою: вул. Ярослава Мудрого, 39/3, м.Краматорськ, Донецька область, 84301 або поштовим відправленням. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.