Адміністративний збір за адміністративні послуги в 2018 році

АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ЗБІР
ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
станом на 01.01.2018 р.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб 1762 грн.
з/п
Найменування послуги
Нормативна база
Розмір сплати
1
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
0,3%
прожиткового мінімуму
530 грн.
2
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
0,1%
прожиткового мінімуму
180 грн.
3
Виправлення помилки у відомостях  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, допущеної з вини заявника:
- для юридичних осіб;
 
- для фізичних осіб-підприємців
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
 
 
30% від 0,3 прожиткового мінімуму
160 грн.
 
 
30% від 0,1 прожиткового мінімуму
50 грн.
4
Плата за надання витягу з  Єдиного державноого реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
- в паперовій формі;
 
 
 
 
- в електронній формі
 
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
 
0,05%
прожиткового мінімуму
90 грн.
 
75% від 0,05 прожиткового мінімуму
70 грн
5
Плата за надання документа, що міститься в реєстраційній справі:
- в паперовій формі;
 
 
 
- в електронній формі
 
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
0,07%
прожиткового мінімуму
120 грн.
 
75% від 0,07 прожиткового мінімуму
90грн.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ЗБІР
 
ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ РЕЧОВИХ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ
Прожитковий мінімум для працездатних осіб 1762 грн.
з/п
Найменування послуги
Нормативна база
Розмір сплати (грн.)
1
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
 
право власності
 
 
 
5 роб.дн.
2 роб.дн.
1 роб.дн.
2 години
 
180
 
 
 
 
1760
 
 
 
 
3520
 
 
 
 
8810
 
 
 
 
Державна реєстрація інших речових прав
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
Інші речові права
 
 
 
90
 
 
 
880
 
 
 
1760
 
 
 
4410
3
Державна реєстрація обтяжень, іпотеки речових  прав
 
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
Обтяження, іпотека речових прав
 
1 робочий день
 
 
 
90
 
 
4
Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав (у тому числі виправлення тех. помилки )
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
1 робочий день
 
70
 
 
Отримання інформації з Державного реєстру речових прав
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
В паперовій формі
 
 
В електронній формі
40
 
 
 
20
 
 
 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ЗБІР
 
ЗА РЕЄСТРАЦІЮ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН
 
                  
з/п
Найменування послуги
Нормативна база
Розмір сплати
1
Реєстрація місця проживання:
 
- у разі звернення особи протягом 30 календарних днів  після зняття  з реєстрації місця проживання  та прибуття до нового місця  проживання;
 
 
- у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку
 
 
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
 
 
0,0085%
прожиткового мінімуму
 
13,60
 
0,0255%
прожиткового мінімуму
40,80
 
2
 
Реєстрація місця проживання малолітньої дитини
 
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
 
0,0085%
прожиткового мінімуму
 
13,60
3
 
Зняття з реєстрації місця проживання
 
 
 
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
 
0,0085% прожиткового мінімуму
 
13,60
 
 
 

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ЗБІР
ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ МІСЬКРАЙОННИМ УПРАВЛІННЯМ В ЯСИНУВАТСЬКОМУ РАЙОНІ ТА М.АВДІЇВЦІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
станом на 01.01.2018 р.
 
Прожитковий мінімум для працездатних осіб 1762 грн.
 
з/п
Найменування послуги
Нормативна база
Розмір сплати
1
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
 
0,05%
прожиткового мінімуму
88,10 грн.
2
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
 
0,06%
прожиткового мінімуму
105,72 грн.
3
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
 
 0,055%
прожиткового мінімуму
96,91 грн.
 
4
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
 
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
 
0,06%
прожиткового мінімуму
105,72 грн.
5
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
 
Стаття 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр»
 
0,03%
прожиткового мінімуму
52,86грн.
 
 

 

 

РОЗМІРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТА ПЛАТИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, У СКОРОЧЕНІ СТРОКИ
з 01 січня 2018 року
Прожитковий мінімум для працездатних осіб 1762 грн.
 
Назва адміністративної послуги
Строки та адміністративний збір
Скорочені строки застосовуються виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору
Строки та плата у подвійному розмірі адміністративного збору
Строки та плата у п’ятикратному розмірі адміністративного збору
1.
Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою
не пізніше трьох робочих днів
0,1 – 180 грн.
протягом двох робочих днів
350 грн.
протягом 24-х годин
880 грн.
2.
Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою
не пізніше 10 робочих днів
0,3 – 530 грн.
протягом семи робочих днів
1060 грн.
протягом п’яти робочих днів
2640 грн.
3.
Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою
не пізніше 15 робочих днів
0,3 – 530 грн.
протягом 10 робочих днів
1060 грн.
протягом семи робочих днів
2640 грн.
4.
Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою
не пізніше 30 робочих днів
0,3 – 530 грн.
протягом 20 робочих днів
1060 грн.
протягом 15 робочих днів
2640 грн.

 

Наказ Державної міграційної служби
України № 280 від 03.11.2016 (в редакції
наказу ДМС України від 29.01.2018 № 18)

Класифікатор адміністративного збору, що включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізацію

№ п/п Код адміністра-тивної послуги Назва адміністративної послуги

Назва адміністративного збору

Вартість адміністра-тивного збору (грн.) Вартість адміістра-тивної послуги (грн.) Строки
1 660013 Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого*) та обмін паспорта громадянина України (у формі картки) крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України (у формі картки) крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів 87,00 279,00 20 робочих днів
Бланк паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм 192,00
2 660014 Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого*) та обмін паспорта громадянина України (у формі картки) крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 10 робочих днів Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України (у формі картки) крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети в строк:  не пізніше ніж через 10 робочих днів 174,00 366,00 10 робочих днів
Бланк паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм 192,00
3 548814 Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого*) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк : не пізніше ніж через 20 робочих днів Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордн з дня оформлення заяви анкети у строк: не пізніше ніж 20 робочих днів  253,00 557,32 20 робочих днів
Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 304,32
4 548815 Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого*) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк : не пізніше ніж через 7 робочих днів Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордн з дня оформлення заяви анкети у строк: не пізніше ніж 7 робочих днів  506,00 810,32 7 робочих днів
Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 304,32

*-Додаткове сплачується державне мито у розмірі 34,00 грн