ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ.

У газеті «Голос України» 17 березня 2018 року офіційно оприлюднено Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, тобто 17 червня 2018 року, крім частини другої статті 23 Закону щодо переходу частки ТОВ до спадкоємця, яка набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом. Відповідно, втрачає чинність Закон України «Про господарські товариства» у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Основними новаціями Закону є:

  • кількість учасників ТОВ не обмежується;
  • запроваджується новий для України інструмент корпоративного договору, який у міжнародній практиці відомий під назвою «shareholder agreement»;
  • з переліку відомостей, що підлягають обов‘язковому закріпленню в статуті, виключено інформацію про розмір статутного капіталу та перелік учасників товариства, не потрібно буде зазначати місцезнаходження ТОВ;
  • встановлено загальне правило про внесення учасниками вкладів не пізніше 6 місяців з дня державної реєстрації товариства;
  • передбачено перехід прав учасника до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства;
  •  встановлені правила про значні правочини і правочини із заінтересованістю;
  • передбачені особливості проведення загальних зборів учасників товариства, що має одного учасника;
  • визначені умови заочного голосування учасників, а також прийняття рішення загальних зборів учасників шляхом опитування.

Згідно з п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону, протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Очікується, що новий Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» значно покращить бізнес-клімат, сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій, створить передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств, збільшить надійність захисту прав власності та забезпечить учасників ефективними механізмами запобігання та вирішення корпоративних конфліктів.

Відділ реєстрації військово-цивільної
адміністрації міста Авдіївка Донецької області.