Адміністративний збір за адміністративні послуги в 2019 році

 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ЗБІР
ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
станом на 01.01.2019 р.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб 1921 грн.
з/п
Найменування послуги
Нормативна база
Розмір сплати
1
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
0,3%
прожиткового мінімуму
580 грн.
2
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
0,1%
прожиткового мінімуму
190 грн.
3
Виправлення помилки у відомостях  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, допущеної з вини заявника:
- для юридичних осіб;
 
- для фізичних осіб-підприємців
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
 
 
30% від 0,3 прожиткового мінімуму
170 грн.
 
 
30% від 0,1 прожиткового мінімуму
60 грн.
4
Плата за надання витягу з  Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
- в паперовій формі;
 
 
- в електронній формі
 
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
 
0,05%
прожиткового мінімуму
100 грн.
 
75% від 0,05 прожиткового мінімуму
70 грн
5
Плата за надання документа, що міститься в реєстраційній справі:
- в паперовій формі;
 
 
- в електронній формі
 
Закон України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
0,07%
прожиткового мінімуму
130 грн.
 
75% від 0,07 прожиткового мінімуму
100грн.
 
 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ЗБІР
ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ РЕЧОВИХ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ
Прожитковий мінімум для працездатних осіб 1921 грн.
з/п
Найменування послуги
Нормативна база
Розмір сплати (грн.)
1
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
 
право власності
 
 
 
5 роб.дн.
2 роб.дн.
1 роб.дн.
2 години
 
190
 
 
 
 
1920
 
 
 
 
3840
 
 
 
 
9610
 
 
 
 
Державна реєстрація інших речових прав
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
Інші речові права
 
 
 
100
 
 
 
960
 
 
 
1920
 
 
 
4800
3
Державна реєстрація обтяжень, іпотеки речових  прав
 
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 
Обтяження, іпотека речових прав
 
1 робочий день
 
 
 
100
 
 
4
Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав (у тому числі виправлення тех. помилки )
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
1 робочий день
 
80
 
 
Отримання інформації з Державного реєстру речових прав
Закон України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
В паперовій формі
 
 
В електронній формі
50
 
 
 
20
 
 
 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ЗБІР
ЗА РЕЄСТРАЦІЮ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН
                Мінімальна заробітна плата 1600 грн.*
з/п
Найменування послуги
Нормативна база
Розмір сплати
1
Реєстрація місця проживання:
 
- у разі звернення особи протягом 30 календарних днів  після зняття  з реєстрації місця проживання  та прибуття до нового місця  проживання;
 
- у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку
 
 
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  п.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VIII.
 
0,0085%
мінімальної заробітної плати
 
13,60
 
0,0255%
мінімальної заробітної плати
40,80
 
2
 
Реєстрація місця проживання малолітньої дитини
 
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  п.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VIII.
 
0,0085%
мінімальної заробітної плати
 
13,60
3
 
Зняття з реєстрації місця проживання
 
 
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» п.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VIII.
 
0,0085% мінімальної заробітної плати
 
13,60
 
 

 

* п.4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України» від 06.12.2016р. №1774-VIII : «Установити, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг. До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень».

 

 

 

Наказ Державної міграційної служби
України № 280 від 03.11.2016 (в редакції
наказу ДМС України від 29.01.2018 № 18)

Класифікатор адміністративного збору, що включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізацію

№ п/п Код адміністра-тивної послуги Назва адміністративної послуги

Назва адміністративного збору

Вартість адміністра-тивного збору (грн.) Вартість адміістра-тивної послуги (грн.) Строки
1 660013 Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого*) та обмін паспорта громадянина України (у формі картки) крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України (у формі картки) крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 20 робочих днів 87,00 279,00 20 робочих днів
Бланк паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм 192,00
2 660014 Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого*) та обмін паспорта громадянина України (у формі картки) крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети у строк: не пізніше ніж через 10 робочих днів Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України (у формі картки) крім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети в строк:  не пізніше ніж через 10 робочих днів 174,00 366,00 10 робочих днів
Бланк паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм 192,00
3 548814 Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого*) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк : не пізніше ніж через 20 робочих днів Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордн з дня оформлення заяви анкети у строк: не пізніше ніж 20 робочих днів  253,00 557,32 20 робочих днів
Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 304,32
4 548815 Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого*) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк : не пізніше ніж через 7 робочих днів Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордн з дня оформлення заяви анкети у строк: не пізніше ніж 7 робочих днів  506,00 810,32 7 робочих днів
Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 304,32

*-Додаткове сплачується державне мито у розмірі 34,00 грн