"Про затвердження Інструкції з діловодства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області у новій редакції" від 31.07.2020 № 730

 


УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
м. АВДІЇВКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 31.07.2020 № 730
м. Авдіївка Донецької області

Про затвердження Інструкції з діловодства
військово-цивільної адміністрації
міста Авдіївка Донецької області у новій редакції

З метою подальшого вдосконалення порядку документування та організації роботи з документами, створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку та відбору на державне зберігання, дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» (із змінами), наказу Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за №736/27181, національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003)», керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», з о б о в ’ я з у ю:

1. Затвердити Інструкцію з діловодства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області у новій редакції (далі – Інструкція з діловодства) (додається).

2. Встановити, що Додаток до Інструкції з діловодства «Інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області» набирає чинності після запровадження в військово-цивільній адміністрації міста Авдіївка Донецької області документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну згідно вимог чинного законодавства України з питань організаційно-правової засади електронного документообігу та використання електронних документів.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 26 червня 2018 року №463 «Про затвердження Інструкції з діловодства у ВЦА міста Авдіївка Донецької області».

4. Координацію роботи щодо дотримання структурними підрозділами військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області вимог, передбачених цією Інструкцією з діловодства, покласти на загальний відділ військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області (Гонтар), контроль – на в.о. заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області Легенького С.Керівник військово-цивільної
адміністрації міста Авдіївка
Донецької області                                                          В.Барабаш

 

Додатки