Система освітньої діяльності закладу освіти є динамічною, тому тільки постійний моніторинг може забезпечити її вдосконалення

 

Певними «вимірювачами» освіти можна назвати PISA, ДПА. Утім у PISA брали участь 250 шкіл України, а, наприклад, лише у Донецькій області 544 ЗЗСО. Щодо ДПА, то до неї дітей готують, «штучно натягують» певною мірою. Так само і результати ЗНО далеко не завжди можна вважати об'єктивним показником якості освіти. Але на даний момент саме результати ЗНО є своєрідним інструментом оцінювання якості освітньої діяльності. Сьогодні, 30.11 2021р., у відділі освіти відбулося засідання, на якому обговорювалося питання щодо покращення результатів ЗНО.

Юлія Красік, заступник начальника відділу освіти, зупинилась у своєму виступі на важливості порушеної проблеми, провела моніторинг результатів ЗНО за 2019-2021 роки, назвала об'єктивні та суб'єктивні причини. Учителі-предметники - Н.Кісельова, Н.Горлачова, Л.Петракова - поділились своїм баченням із зазначеного питання, наголосивши на залученні психологів щодо підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання. Консультанти ЦПРПП визначили причини неуспішного складання іспиту та надали рекомендації для покращення показників ДПА та ЗНО.

План спільних дій, який розробили під час засідання, стане надійним орієнтиром у подальшій роботі та допоможе учасникам освітнього процесу підвищити результативність.