Зміни в законодавстві щодо статусу особи без громадянства

18 жовтня 2020 року вводиться в дію Закон України від 16.06.2020 р. № 693-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства», яким створено нову процедуру визнання особою без громадянства.
Зміни, внесені до законодавства, надають особам, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, право на безоплатну вторинну правову допомогу та звільнення від сплати судового збору та авансового внеску за виконання судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства, а також право на працю та належні умови життя.

Законом удосконалюється визначення терміну «особа без громадянства», що буде узгоджуватись із терміном «апатрид», визначеним Конвенцією про апатридів.
Наводиться визначення термінів «дитина, розлучена із сім'єю», її «законні представники», яка вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту".
Передбачається, що із заявою про визнання особою без громадянства, має право звернутися особа незважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України.
Особи, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому цим Законом, та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважатимуться такими, які на законних підставах тимчасово проживають на території України на період до отримання посвідки на постійне проживання чи набуття громадянства України.
Прим., військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області чинним законодавством України не наділена повноваженнями щодо тлумачення норм права, тому наведена інформація має лише інформаційно-рекомендаційний характер. (Інформацію підготовлено юридичним відділом ВЦА м. Авдіївка)