Про кваліфікований електронний підпис

7 листопада 2018 року набрав чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII (далі по тексту — Закон). Даним Законом введено поняття нового, більш захищеного електронного підпису — КЕП (кваліфікований електронний підпис) та скасовано поняття ЕЦП.
Згідно пункту 5 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні довірчі послуги» електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису.

Електронні дані з накладеним електронним цифровим підписом, який підтверджено з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа, визнаються після набрання чинності Законом України "Про електронні довірчі послуги" електронними даними із створеним кваліфікованим електронним підписом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом.
Починаючи з 7.11.2020 року усі державні установи та підприємства повинні використовувати тільки КЕП з спеціальними програмами (апаратно-програмними засобами) для збереження захисту своїх даних.
Згідно абз.1 та 2 ч.2 ст.17 ЗУ, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори та інші уповноважені державою організації для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби. Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує: відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства,  втентифікацію в складових частин інформаційних систем, в яких здійснюється обробка електронних даних повинно здійснюватися з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Власники бізнесів після 07.11.2020 мають право використовувати КЕП на основі кваліфікаційних сертифікатів відкритих ключів до 31.12.2021.

Прим., військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області чинним законодавством України не наділена повноваженнями щодо тлумачення норм права, тому наведена інформація має лише інформаційно-рекомендаційний характер.
(Інформацію підготовлено юридичним відділом ВЦА м. Авдіївка)