Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» № 1401-ІХ

09 травня 2021 набрав чиності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» яким запроваджується новий вид відпустки - одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується коштом роботодавця та надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини таким працівникам.

Така відпустка надаватиметься комусь одному:
-    чоловіку, дружина якого народила дитину;
-    батькові дитини, якщо він не одружений з матір'ю дитини, але проживає спільно;
-    бабусі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.
Відпустка при народженні дитини надається лише одній з вищезазначених осіб. Тривалість відпустки при народженні дитини визначається працівником у заяві про її надання. Особа, яка отримала відпустку при народженні дитини, зобов’язана надати власнику (роботодавцю) або уповноваженому ним органу копії документа, необхідного для державної реєстрації народження дитини, або свідоцтва про народження дитини протягом 30 календарних днів з дня виходу в таку відпустку.
Закон також надає рівні можливості кожному з батьків брати відпустку з догляду за дитиною до трьох років та закріплює право батьків неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства на додаткову відпустку.

Прим. Акцентуємо увагу, військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області чинним законодавством України не наділена повноваженнями щодо тлумачення норм права, тому наведена інформація має лише інформаційно-рекомендаційний характер.

(Інформацію підготовлено юридичним відділом ВЦА м.Авдіївка)