"Про бюджет Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік 05514000000 (код бюджету)"

ПРОЄКТ


АВДІЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(АВДІЇВСЬКА МІСЬКА ВЦА)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ________________                                 Авдіївка                                   № ________

Про бюджет Авдіївської міської
територіальної громади
на 2022 рік
05514000000
(код бюджету)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», прийнятий Верховною Радою України за основу 02 листопада 2021 року та проект розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2022 рік», керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації»,
1.    Визначити на 2022 рік:
доходи бюджету територіальної громади в сумі 242 728 841 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади 239 248 794 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади 3 480 047 гривень згідно з додатком 1 до цього розпорядження;
видатки бюджету територіальної громади в сумі 242 728 841 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади 225 748 794 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади 16 980 047 гривень згідно з додатком 3 до цього розпорядження;
профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади в сумі 13 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;
дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади в сумі 13 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього розпорядження;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади в розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,9 відсотків видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 0,4 відсотків видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.
Витрачання коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 (із змінами) та Положення щодо підготовки розпоряджень керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області про використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 13 вересня 2017 року № 543.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2022 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього розпорядження.
3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього розпорядження.
4. Затвердити на 2022 рік розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих\регіональних програм та заходів, які фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік, затвердженої розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 28 грудня 2020 року № 1346 (із змінами), а також включені до проєкту Програми економічного і соціального розвитку Авдіївської міської територіальної громади на 2022 рік і фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету територіальної громади в 2022 році, згідно з додатком 5 до цього розпорядження.
5. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2022 рік до доходів загального фонду бюджету територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених згідно з частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України.
8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9. Установити, що програмні заходи міського фонду охорони навколишнього природного середовища в межах надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, які зараховуються до бюджету територіальної громади, затверджуються окремим розпорядженням керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області.
10. Фінансовому управлінню Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області (Опекунська):
1)    надати право на:
здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України;
розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладення договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України;
2) здійснювати відображення змін до розпису бюджету територіальної громади у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади за відповідними кодами;
3) забезпечити у двотижневий строк з дня офіційного опублікування Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» згідно з частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із цим Законом;
4) довести головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади лімітні довідки про бюджетні асигнування за скороченою Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін;
5) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
11. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади:
1) забезпечити згідно з частиною четвертою статті 77 Бюджетного кодексу України у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
2) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України;
3) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України;
4) протягом року здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
5) забезпечити доступність інформації за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим розпорядженням, з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України;
6) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів проводити тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами,
враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства України.
12. Додатки до цього розпорядження є його невід'ємною частиною.
13. Це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2022 року та діє до 31 грудня 2022 року.
14. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник Авдіївської міської
військово-цивільної адміністрації Віталій БАРАБАШ

 

Додатки